Komende jaren vernieuwen we het centrum van Reusel. Het centrumplan van Reusel biedt ruimte aan een nieuwe, ruimere locatie voor supermarkt Jan Linders aan de nieuwe Markt. De huidige locatie van Jan Linders komt hierdoor beschikbaar voor een nieuwe invulling. Action verhuist naar deze locatie, zodra Jan Linders het nieuwe pand in gebruik heeft genomen.

Een belangrijk doel van het nieuwe centrumplan is een aantrekkelijk en ruim boodschappencentrum dat goed bereikbaar is en voldoende parkeerruimte biedt. Het nieuwe ‘hart van Reusel’ wordt veilig, sfeervol en gezellig en biedt ruimte voor groen en terrassen. Daarnaast komen er nieuwe woningen voor diverse doelgroepen.

Concentratie van winkels aan de Markt is van belang voor een aantrekkelijk aanbod. Daarom is ruimte geboden voor de nieuwbouw van Jan Linders aan de Markt. Het huidige pand komt hierdoor beschikbaar voor een nieuwe invulling. Over deze nieuwe invulling heeft de gemeente afspraken gemaakt met Jan Linders. Jan Linders heeft Action bereid gevonden om te verhuizen naar deze locatie. Action kan hier uitbreiden, optimaliseren en zich vestigen op een prominente locatie in het nieuwe centrum. Bezoekers profiteren zo ook van de ruime parkeergelegenheid aan de Markt.

Voordat Action haar intrek neemt, wordt het pand verbouwd. De huidige entree wordt richting het Marktplein verplaatst en de gevels worden opgewaardeerd.

Het bestemmingsplan voor het nieuwe centrum is door de gemeenteraad vastgesteld. Helaas is er beroep ingediend. De start van de nieuwbouw voor Jan Linders aan de zuidzijde van de Markt is afhankelijk van de uitspraak in deze beroepszaak. Dit is ook bepalend voor de verhuizing van Action. Ondertussen wordt door Linders en haar ontwikkelpartner Rialto Vastgoed de vergunningaanvraag voor de nieuwbouw en verbouw voorbereid.

Wethouder Peter van de Noort:

“De toekomstige verhuizing van Action naar de Markt is goed nieuws voor het centrumplan. De grote ambities voor een aantrekkelijk nieuw centrum van Reusel krijgen op deze manier vorm. Dat geeft veel vertrouwen voor de toekomst!”