Commissie MER heeft op 13 mei 2019 een tussentijds advies uitgebracht op het windpark Agro-wind. Het advies en een persbericht zijn te raadplegen op de website van Commissie MER. Het advies van de Commissie m.e.r. wordt meegenomen in de verdere besluitvorming