In maart nodigden we alle inwoners uit om deel te nemen aan een inwonerspanel over Water en Riolering. Door het invullen van de vragenlijst kon je aangeven of je problemen ervaart in verband met het veranderende klimaat. Je kon ook aangeven dat je zelf al maatregelen hebt genomen om problemen zoals wateroverlast tegen te gaan.

Wat valt op?

Zo’n 70% van de deelnemers aan de enquête geeft aan dat zij verwachten dat de gemeente de wateroverlastmaatregelen in de openbare ruimte uitvoert. Maar ook veel deelnemers (vier op de tien) zijn bereid om zelf maatregelen te treffen om de omgeving klimaatbestendig in te richten. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om het afkoppelen van de regenpijp, het vergroenen van de tuin en hergebruiken van regenwater. Als argument om (nog) geen maatregelen te nemen worden de hoge kosten genoemd.

Wat doen we met de uitkomsten?

Ruim 400 inwoners hebben de vragenlijst ingevuld. Met de uitkomsten van het onderzoek kunnen wij het beleid voor water en riolering nóg beter maken. Dank dus voor het invullen van de enquête en de tips die we hebben mogen ontvangen. We gaan ermee aan de slag!

De volledige rapportage van het onderzoek is te lezen via https://panelinwoners.nl/reusel-de-mierden/resultaten/water-en-riolering/(externe link). Wil je liever een papieren rapportage ontvangen? Bij de receptie van het gemeentehuis ligt een exemplaar voor je klaar.