Binnen ons groenbeleid is biodiversiteit een belangrijk doel. We maken onze natuur dus graag leefbaar voor verschillende planten- en diersoorten. Dit najaar starten we daarom met het verbeteren van het maaibeheer van de bermen in het buitengebied. We maaien jaarlijks in oktober. Bij kruisingen (‘uitzichthoeken’) maaien we een extra keer in juni/juli.

Bijen, insecten en vogels

Door de bermen minder vaak te ‘verstoren’ met het maaien, neemt het aantal planten- en diersoorten toe. De bloemen en kruiden in bermen trekken namelijk bijen, insecten en vogels aan. Bijen zorgen voor bestuiving van (landbouw)gewassen. Insecten en vogels helpen daarnaast bijvoorbeeld de eikenprocessierups te bestrijden. Buiten kenmerkt het gefaseerd maaibeheer zich door een meer natuurlijke en kleurrijkere uitstraling, waarbij de bermvegetatie gedurende de wintermaanden in bepaalde vlakken of weghelften om en om blijft staan.

Ook worden er zo verschillende planten- en diersoorten ‘uitgewisseld’ tussen de verschillende natuurgebieden in en om onze gemeente. Zo blijven deze soorten beter in stand.

Het verbeterde maaibeheer draagt dus op allerlei vlakken positief bij aan de natuur!

Verkeersveiligheid

De bloemen en kruiden in de bermen zorgen voor een natuurlijke en kleurrijke uitstraling. De begroeide bermen in het buitengebied helpen ook bij het optisch versmallen van de rijbaan. Dat verlaagt de gemiddelde rijsnelheid.

Onderzoek naar effecten

De komende jaren blijven we de biodiversiteit op een aantal vaste locaties volgen om de positieve effecten op dit natuurnetwerk in beeld te krijgen.