Wegens groot succes is de subsidiepot voor energiebesparende maatregelen na het uitsturen van de tweede brief snel opgegaan. Er is dan ook helaas geen budget meer beschikbaar voor het verzilveren van de blauwe en gele waardebonnen. Uiteraard zoeken we naar mogelijkheden voor nieuwe subsi-dieregelingen. Daarover zullen wij u op tijd informeren. Zie ook: Subsidie energiebesparing eigen huis.