Tijdens de coronacrisis is geweld tegen vrouwen en meisjes zodanig toegenomen dat gesproken wordt van de ‘schaduwpandemie’. In sommige landen is het aantal meldingen verdrievoudigd, en het aantal moorden op vrouwen schrikbarend toegenomen. Ook in Nederland zijn er signalen dat geweld is toegenomen. De nadruk bij de aanpak van geweld ligt vaak op signalering, melding en hulpverlening. Dat is zijn uiteraard van cruciaal belang, maar er moet ook meer worden ingezet op het voorkomen van geweld. Dat kan alleen door het bij de wortels aan te pakken. Daar kan iedereen, ook jij, aan bijdragen!

Tijdens Orange the World maken meer dan honderd landen zich sterk tegen geweld tegen vrouwen en meisjes. Ook onze gemeente! Van 25 november (Internationale Dag tegen Geweld tegen Vrouwen) tot 10 december (Internationale Dag van de Rechten van de Mens) vinden de '16 dagen van actie tegen geweld tegen vrouwen' plaats. Ook dit jaar hijst wethouder Maarten Maas de vlag voor het gemeentehuis.