Deze nazomer laat Bosgroep Zuid Nederland werkzaamheden uitvoeren aan onze natuur. Het doel is om de biodiversiteit te stimuleren, ‘genetische uitwisseling’ mogelijk te maken en de beleefbaarheid van de natuur te vergroten. Zo kunnen bijvoorbeeld de levendbarende hagedis, klokjesgentiaan en stekelbrem nog beter leven in onze natuur!

Aan het Panneven, Breedvenseveld en stroken van ’t Voortje en de Groote Cirkel worden berken en vuilbomen uitgetrokken. Dit gebeurt met een klein kraantje. Ook worden kleine stukjes gras van de heide gemaaid. De werkzaamheden worden grotendeels gesubsidieerd vanuit de leefgebiedensubsidie van Provincie Noord-Brabant.