Sociaal Raadsliedenwerk

Je kunt een beroep doen op Sociaal Raadsliedenwerk als je vraag of probleem gaat over:

 • Uitkeringen (bijvoorbeeld WW, WIA, AOW, bijstand)
 • Minimaregelingen (bijvoorbeeld individuele inkomenstoeslag of participatieregeling)
 • Werken
 • Belastingen (bijvoorbeeld aanslagen of invordering)
 • Toeslagen (huurtoeslag, zorgtoeslag, kindgebondenbudget, kinderopvangtoeslag)
 • Inkomens- en voorzieningencheck
 • Regelingen en voorzieningen bij verandering in leefsituatie zoals scheiden of overlijden
 • Schulden (bijvoorbeeld beslaglegging)
 • Wet maatschappelijk ondersteuning (Wmo) bijvoorbeeld eigen bijdrage CAK
 • Wonen
 • Ondersteuning

Sociaal Raadsliedenwerk geeft informatie en advies op sociaal-juridisch gebied, ondersteunt bij het schrijven van een klacht, brief of bezwaar en/of bemiddelt met instanties. De medewerkers zijn deskundig op het gebied van wetten, regelingen en voorzieningen. Ze werken onafhankelijk en vertrouwelijk.

Minimabeleid

Als je een laag inkomen hebt en voor bijzondere kosten komt te staan, kun je een beroep doen op bijzondere bijstand. Het moet dan wel noodzakelijk zijn dat je die kosten maakt, bijvoorbeeld als gevolg van je leefsituatie, ziekte of medische beperkingen. Meer informatie vind je via de website van de Kempengemeenten(externe link).

Participatiewet

Het uitgangspunt van de Participatiewet is dat iedere burger zelfstandig in zijn levensonderhoud moet kunnen voorzien. Wie dat niet (direct) kan, krijgt ondersteuning bij het vinden van werk. Als geen werk wordt gevonden, zorgt de gemeente voor (tijdelijke) inkomensondersteuning. Meer informatie vind je via de website van KempenPlus(externe link).

Schuldhulpverlening

Heeft u moeite om rond te komen? Bent u bang om in de schulden te raken? Of heeft u al te maken met aanmaningen van schuldeisers? Vraag dan om hulp. De afdeling Schuldhulpverlening de Kempengemeenten geeft u gratis advies. Samen wordt er een persoonlijk plan van aanpak opgesteld, waar budgetbegeleiding of budgetbeheer een onderdeel van kan zijn. Ook kan de hulp van een kredietbank worden ingeroepen. Meer informatie via de website van de Kempengemeenten(externe link).

Toeslagen via Belastingdienst

Heeft u een laag inkomen of een uitkering? Mogelijk komt u in aanmerking voor een toeslag via de Belastingdienst. Denk hierbij aan zorgtoeslag, huurtoeslag, kinderopvangtoeslag, kindgebonden budget of heffingskortingen. Meer informatie via de website van de Belastingdienst(externe link).

Stichting Leergeld

Wanneer in een gezin geen geld over is om een kind te laten meedoen met (buiten)schoolse activiteiten, kan Stichting Leergeld helpen. Dat betekent dat Stichting Leergeld bepaalde kosten voor het kind betaalt, zoals een lidmaatschap van een vereniging, zwemles, muziekles, kosten voor gebruik van een computer, een fiets om naar school te kunnen fietsen, schoolspullen of een bijdrage in de kosten van schoolgerelateerde reizen. Stichting Leergeld helpt kinderen nooit met geld. De kosten, of een gedeelte daarvan, worden rechtstreeks betaald aan de betreffende school, vereniging of leverancier. Meer informatie vind je via de website van Stichting Leergeld Veldhoven en De Kempen(externe link).

Collectieve ziektekostenverzekering

De Kempengemeenten hebben een collectieve ziektekostenverzekering bij CZ afgesloten voor inwoners met een laag inkomen en weinig vermogen. Door deel te nemen aan de collectieve ziektekostenverzekering, ben je verzekerd voor minder geld.

Om in aanmerking te komen mag het inkomen niet hoger zijn dan 120% van de voor jou geldende bijstandsnorm. Het soort inkomen dat je ontvangt is niet belangrijk. Ook wordt er naar het vermogen gekeken; bijvoorbeeld het bedrag op je bank- of giro­rekeningen, spaargeld, een auto, eigen woning of andere goederen van waarde. Meer informatie en het aanvragen van de collectieve ziektekostenverzekering via www.gezondverzekerd.nl(externe link), of neem contact met ons op.

Vragen?

Heb je na het lezen van deze pagina nog vragen? Dan kan je terecht bij het Loket van A tot Z. Zij werken op afspraak. Bellen kan via 0497 - 582 100 van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.30 uur en op dinsdag van 9.00 tot 17.00 uur. Afspraken buiten openingstijden zijn (indien nodig) mogelijk. 

Naar Loket van A tot Z