Maandag 26 april vindt de jaarlijkse lintjesregen plaats. Voor de lintjesregen van 2022 kunt u nu al iemand voordragen. Kent u iemand die veel voor de gemeenschap doet (op maatschappelijk, sportief, cultureel, sociaal of economisch gebied) en een lintje verdient? Dien dan een aanvraag in bij de burgemeester. U heeft daarvoor tot 14 juni 2021 de tijd. Als het eerder kan, dan graag!

Voorstel indienen

  1. Neem contact op met Philomeen Tijssen via 088 – 497 01 09 om de haalbaarheid van uw voorstel te bespreken.
  2. Download het formulier op www.reuseldemierden.nl/lintje of vraag het aan bij Philomeen Tijssen.
  3. Verzamel alle benodigde gegevens van de persoon die volgens u een lintje verdient.
  4. Vermeld uitgebreid waarom deze persoon een lintje verdient. Laat betrokken verenigingen, instellingen of maatschappelijke organisaties dit schriftelijk ondersteunen.

Criteria voor toekenning

Om in aanmerking te komen voor een lintje, moet de persoon aan de volgende criteria voldoen:

  • Hij/zij mag geen strafblad hebben of in de afgelopen vijf jaar een misdrijf van minder ernstige aard hebben begaan (zoals rijden onder invloed).
  • Een langdurige aaneengesloten periode van actieve inzet voor de samenleving. Bij extreme intensiteit kan de tijdsduur gecompenseerd worden.
  • Hij/zij moet nog actief zijn, of de activiteiten recent hebben beëindigd.
  • Hij/zij ontvangt voor de activiteiten geen salaris.
  • De activiteiten moeten een ‘brede’ maatschappelijke uitstraling hebben; deze mogen niet eenzijdig of slechts voor een beperkte groep van belang zijn.

Hoe gaat het dan verder?

De burgemeester beoordeelt de aanvraag en stuurt haar advies naar de Commissaris van de Koning. Het voorstel wordt hier getoetst en doorgestuurd naar het Kapittel van de Civiele Orden. Het Kapittel brengt advies uit aan de Koning.  

Een aanvraag kan ook worden afgekeurd. Over de reden wordt geen informatie gegeven.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u terecht bij Philomeen Tijssen via 088 – 497 01 09. Algemene informatie over Koninklijke onderscheidingen vindt u op www.lintjes.nl.