Gemeente Reusel de Mierden

Nieuws

Heb jij een leuk idee voor Reusel-De Mierden? (11-02-2016)

Ben jij tussen de 14 en 18 jaar oud en heb jij een idee voor een activiteit die ook interessant is voor andere inwoners in de gemeente? Dan kunnen we met Pokon- subsidie (maximaal €250,00) een handje helpen. Pokon-subsidie staat voor het snel laten groeien van een idee naar een activiteit of project. Het initiatief moet van jou als jongere komen en jij moet het organiseren. Je mag dat ook met een groep doen.

Lees verder

De Brabantse Kempen bij SMART 21 ’s werelds slimste rurale regio (11-02-2016)

De Brabantse Kempen hoort bij de top 21 van ‘s werelds slimste regio’s. Het Intelligent Community Forum (ICF) prijst de ‘slimme’ regio op het gebied van breedbandvoorzieningen, kennis, innovatie en duurzame ontwikkeling met een triple helix samenwerkingsstructuur en kansen voor de toekomst.

Lees verder

Lagere eigen bijdrage voor begeleiding in onze gemeente (05-02-2016)

Per 1 januari 2015 is de maatwerkvoorziening begeleiding ondergebracht bij de Wmo. Daarmee is begeleiding onder verantwoordelijkheid van de gemeenten komen te vallen. Inwoners die begeleiding ontvangen zijn hiervoor een eigen bijdrage verschuldigd. De hoogte van deze eigen bijdrage is afhankelijk van het inkomen en vermogen. Vanaf 1 januari 2016 is de kostprijs van begeleiding naar beneden bijgesteld. Dit kan invloed hebben op de hoogte van de eigen bijdrage. Deze kan hierdoor namelijk lager worden.

Lees verder

Eenmalige verpachting landbouwgrond (03-02-2016)

Het gemeentebestuur van Reusel-De Mierden stelt de inwoners, die een agrarisch bedrijf hebben, in de gelegenheid om in te schrijven voor het pachten van landbouwgrond voor korte duur, op basis van eenmalige pacht (seizoen 2016).

Lees verder

Subsidie muzikale en culturele vorming (29-01-2016)

Volgt uw kind muziekles? Of zit uw kind op dans- of theaterles? Alle kinderen die in Reusel-De Mierden wonen en tussen de 6 en 18 jaar zijn, kunnen via de gemeente in aanmerking komen voor een bijdrage in de kosten voor deze lessen. U kunt vanaf 1 februari 2016 subsidie aanvragen voor het seizoen 2015/2016. U kunt deze subsidie aanvragen tot 15 mei 2016.

Lees verder

Ik Pas! 30 of 40 dagen zonder alcohol.. Ga jij de uitdaging mee aan? (26-01-2016)

30 of 40 dagen geen alcohol drinken, fris de lente in, een maandje detoxen. IkPas is een uitdaging voor jezelf, om te kijken wat een maand zonder alcohol met je doet. Ook onze wethouders gaan deze uitdaging aan. Wethouder van de Ven doet mee aan de 40 dagen actie. Wethouder Antonis doet mee aan de actie voor 30 dagen.

Lees verder
Meer Nieuws