Werk

Locatie

Omleiding

Periode

Wegonderhoud.

 

Buitenman, Lage Mierde.

Plaatselijke omleiding. Afgestemd met betrokken aanwonenden.

Tot en met 8 oktober. 

Woonrijp maken.

 

Plan Molenakkers, Reusel.

Bewoners zijn geïnformeerd.

 

Tot en met eind 2021.

Reconstructie. Kijk voor meer informatie op www.reuseldemierden.nl/wegwerkzaamheden.

Kleine Hoeven / Hallenstraat, Reusel.

Plaatselijke omleiding. Afgestemd met betrokken aanwonenden.

Tot en met 1 april 2022.

Woningbouwproject Vlashof.

Vlassert 5 t/m 10 en Wilhelminalaan 71 t/m 75a, Reusel.

Hinder door bouwrijp maken en nieuwbouw.

Tot eind 2022.

Groenopslag verwijderen (bossen).

 

Grote Cirkel in Reusel en ’t Voortje en Panneven in Hooge Mierde.

Niet van toepassing.

Tot en met 30 september.

Aanleg kabel (onder stoep).

Westzijde gedeelte Molenstraat, Reusel; kruising Wilhelminalaan tot Molenstraat 10.

Niet van toepassing.

Van 27 september tot en met 8 oktober.

Neem voor meer informatie contact op met team Ruimtelijk Beheer via 0497 - 650 650

Werkzaamheden Kleine Hoeven in Reusel

De gehele weg de Kleine Hoeven tot aan de Hallenstraat in Bladel wordt vernieuwd. Begin september is gestart met de voorbereidingen, zoals het rooien van bomen en het verleggen van kabels en leidingen.

Bereikbaarheid de Sleutel, Kleine Hoeven en de Strook

Het werk wordt gefaseerd uitgevoerd. Tijdens de werkzaamheden blijven wegdelen zoveel mogelijk open. Voor bedrijven aan de Kleine Hoeven realiseren we een tijdelijke inrit vanaf de Hofstede. Het is noodzakelijk om de verbinding tussen Reusel en bedrijventerrein de Sleutel soms tijdelijk af te sluiten.

Omleidingsroute

Huijbregts start op 15 september met de werkzaamheden in fase 1. Er geldt dan een omleidingsroute (zie bestand 'Tijdelijke verkeersmaatregelen'). Dat betekent dat een deel van de Hamelendijk wordt afgesloten en de verbinding tussen de Sleutel en Reusel via een omleiding open blijft. Zo kan ook het landbouwverkeer de aanliggende percelen bereiken. De omleidingen tijdens fases 2 en 3 vinden plaats vanaf december 2021. Hierover volgt een update.

Meer informatie

Neem voor meer informatie gerust contact op met Patrick van der Heijden (team Ruimtelijk Beheer) via 088 – 497 01 54.