Onze dorpen en wegen zijn altijd in ontwikkeling. Zo proberen we de gemeente voor iedereen mooi, prettig en bereikbaar te houden. Helaas leveren die ontwikkelingen soms wat overlast en afgesloten wegen op. Op deze pagina vind je een overzicht van alle plekken waar nu of binnenkort gewerkt wordt, en wat jij daarvan merkt.

Let op: Alle data zijn onder voorbehoud. Kijk voor de actuele planning op melvin.ndw.nu/public(externe link)

Reusel: Centrum - MFA De Kei

 • Wanneer wordt hier gewerkt?
  Tot en met september 2024
   
 • Wat merk je ervan?
  Cultureel Centrum De Kei wordt gesloopt om plaats te maken voor een nieuwe multifunctionele accommodatie (MFA). Voor meer informatie, zie: www.reuseldemierden.nl/ontwikkelingen-de-kei
  • De directe omgeving van voormalig centrum De Kei zal worden afgezet.
  • De rijbaan van de Lend zal niet versperd worden.
  • Voetgangers aan de zijde van de voormalig De Kei dienen over te steken naar de zijde van Albert Heijn. 

Reusel: Groeneweg

 • Wanneer wordt hier gewerkt?
  Vanaf september 2023.
   
 • Wat merk je ervan?
  Bouwwerkzaamheden bij het voormalig Fraterhuis aan de Groeneweg. Voor meer informatie, neem contact op met aannemer Van Santvoort via 040-2531818.

Reusel: Voort

 • Wanneer wordt hier gewerkt?
  Tot eind april 2024.
   
 • Wat merk je ervan?
  Voort afgesloten in 2 fases in verband met een reconstructie. Aanwonenden zijn geïnformeerd. De straat is afgesloten voor doorgaand verkeer.

Hooge Mierde: Kuilenrode en Koestraat

 • Wanneer wordt hier gewerkt?
  maandag 26 februari tot en met vrijdag 1 maart 2024.
   
 • Wat merk je ervan?
  Werkzaamheden aan verschillende fietspaden. Fietsers moeten afstappen en over de tijdelijke rijplaten. Volg de aanwijzingen van de verkeersregelaars ter plaatse.

Lage Mierde: Dorpskern

 • Wanneer wordt hier gewerkt?
  Januari 2024 tot medio 2025.
   
 • Wat merk je ervan?
  In het project Reconstructie Dorpskern Lage Mierde wordt in een groot deel van de dorpskern de huidige riolering en huisaansluitingen vervangen door een gescheiden rioolstelsel. Alle bestaande verharding wordt vervangen door nieuwe materialen. 
 • De bushalte Bernardusweg is verplaatst naar het dorpsplein.
  De aannemer is Huijbregts Infra B.V. 
   
 • Meer weten?
  Volg dit project ook op www.reuseldemierden.nl/reconstructie-dorpskern-lage-mierde

Hulsel: Vooreind, Reuselsedijk, Hulselsedijk

 • Wanneer wordt hier gewerkt?
  6 november tot begin maart 2024.
   
 • Wat merk je ervan?
  Brabant Water voert grootschalige waterleidingwerkzaamheden uit. 
  Zie ook de website van Brabant Water(externe link).
  • Lichte hinder als gevolg van het afzetten van de (halve) rijbaan. 
  • Aan de noordzijde van de Hulselsedijk op de kruising met de Randweg tot aan Hulsel staat een tijdelijk stoplicht.

Werkzaamheden aan kabels, leidingen, buizen, etc.

In Nederlands ligt zo'n 1,8 miljoen kilometer aan kabels, leidingen, buizen en andere infrastructuur onder de grond. Alle werkzaamheden die gericht zijn op de aanleg en instandhouding daarvan, zorgen voor veel overlast, hinder en maatschappelijke kosten. De komende decennia vindt er veel onderhoud plaats. Bijvoorbeeld om verouderde leidingen te vervangen, glasvezel aan te leggen, of nieuwe buizen te plaatsen.

Op de website https://map.moorwerkt.nl/(externe link) zie je precies welke werkzaamheden er op dit moment plaatsvinden en door wie deze worden uitgevoerd.

Grote projecten

Op dit moment zijn we bezig met een paar grote renovatie- en bouwprojecten in onze gemeente. Via onderstaande links lees je meer over de renovatie van het centrum van Lage Mierde en de ontwikkelingen rondom De Kei. Voor meer informatie over nieuwbouwprojecten kun je terecht op www.reuseldemierden.nl/nieuwbouw-en-kavels.

Reconstructie dorpskern Lage Mierde

Lage Mierde krijgt een nieuwe dorpskern. We vernieuwen het riool en richten een nieuw, groen dorpsplein in. De dorpskern wordt compleet aangepakt. Dat zorgt tijdelijk voor wat overlast, maar levert straks een mooi, groen centrum op wat weer 50 jaar mee kan!

Lees meer

Ontwikkelingen de Kei

Op de plek waar eerst Cultureel Centrum De Kei stond, komt een multifunctionele accommodatie, kortweg een MFA. In het nieuwe gebouw is naast het theater ook ruimte voor (extra) cultuur, welzijn, buitenschoolse educatie en zorg.

Lees meer

Contact

Heb je nog vragen over de (weg)werkzaamheden in de gemeente? Neem dan contact op met afdeling Ruimtelijk Beheer.

Telefoon: 0497 - 650 650
Mail: ruimtelijkbeheer@reuseldemierden.nl