Werk

Locatie

Omleiding

Periode

Vervolg groot wegonderhoud.

Ziekbleek, Aanrijten tot aan Zanddijk.

Wegafsluiting met omleiding, aanwonenden zijn geïnformeerd.

Tot en met 4 februari.

Woonrijp maken Molenakker IIb Reusel, fases 3 en 4.

De Schrijver richting Ossenkant tot aan Hulselsedijk in Reusel.

Wegafsluitingen in fases, bewoners zijn geinformeerd.

Van 24 januari tot en met 4 maart.

Plaatsen laadpalen.

Bij Poelshof 21, Leendestraat 5 en Schoolstraat 19 in Hooge Mierde en bij Broekkant 39 en ’t Laar 44 in Lage Mierde.

Afsluiten twee parkeervakken.

Van 24 januari tot eind januari.

Vervangen duikers.

Project Natte Natuurparel De Utrecht, Meirweg en Elzenstraat in Lage Mierde.

Wegafsluitingen en omleidingen. Bewoners worden geïnformeerd door de aannemer.

Start later in januari. Meer informatie volgt.

Reconstructie.

Kleine Hoeven / Hallenstraat in Reusel.

 

Doorgang Hallenstraat is mogelijk. Nieuwe afsluiting en wegomleidingen worden bekendgemaakt en afgestemd met betrokkenen. Meer informatie via www.reuseldemierden.nl/kleinehoeven.

Tot in april.

Woningbouw-
project Vlashof.

Vlassert 5 t/m 10 en Wilhelminalaan 71 t/m 75a in Reusel.

Hinder door bouwrijp maken en nieuwbouw.

Tot eind 2022.