Werk/evenement Locatie Omleiding Periode

Reconstructie fietspaden en parallelwegen door Huijbregts Infra.

Turnhoutseweg in Reusel. De werkzaamheden worden in fases uitgevoerd, zie de tekening onderaan deze pagina. Wegafsluitingen worden op tijd bekendgemaakt.

Werkzaamheden aan parallelwegen en fietspaden duren tot en met januari 2021.

Aansluitend rioolwerkzaamheden parkeerplaats sportpark en asfalteringswerkzaamheden Leijenstraat tot en met maart 2021.

Werkzaamheden nieuwbouwproject Cop’ns. Omgeving van Smeel, Hondsbos, Polderke en Mierdseweg in Reusel. Geen wegafsluitingen. Rijbaanafzettingen worden op tijd bekendgemaakt en aangegeven. Voor vragen kunt u terecht bij Van Gisbergen via 013 - 509 12 65 of info@gisbergen.nl. Gestart op 15 juni 2020, gedurende minimaal 1 jaar.
Grootschalig onderhoud door Steevens Wegenbouw.

Kruisstraat in Reusel.

Informatie over wegafsluitingen volgt per fase. De ontwerptekeningen en fases van de uitvoering staan onderaan deze pagina.

De gefaseerde gemeentelijke vervolgwerkzaamheden zijn gestart met het werk aan glasvezel. Brofiber is de contactpersoon bij vragen over glasvezel en snel internet.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met team Ruimtelijk Beheer via 0497 - 650 650.

Reconstructie Postelsedijk 

De reconstructiewerkzaamheden aan de Postelsedijk worden uitgevoerd door Roos Groep uit Bladel. Meer informatie vindt u op www.postelsedijk.nl.

Reconstructie fietspaden en parallelwegen Turnhoutseweg

Vanaf week 25 start Huijbregts Infra in opdracht van de gemeente met de reconstructie van de fietspaden en parallelwegen van de Turnhoutseweg. Daarna wordt de parkeerplaats van het sportpark anders ingericht en de Leijenstraat voorzien van nieuwe asfaltverharding. De planning is om alle werkzaamheden in 2020 uit te voeren. De hoofdrijbaan blijft nagenoeg de gehele periode open voor doorgaand verkeer. Er zijn enkele werkzaamheden aan de hoofdrijbaan, welke gecombineerd uitgevoerd gaan worden, waardoor de weg voor een beperkte periode wordt afgesloten. Als deze planning bekend is, volgt er een aparte vooraankondiging.

De aannemer heeft een faseringstekening opgesteld voor alle werkzaamheden:

  • Fase 1 en 2: verbreding van de fietspaden in asfalt vanaf de grens tot Pikoreistraat.
  • Fase 3 en 4: vervangen van de riolering en herinrichten van de parallelwegen.
  • Fase 5: aanpassing van de verkeersremmer en verlengen van een eco-duiker voor De Reusel. De werkzaamheden waarvoor afsluiting van de hoofdrijbaan noodzakelijk zijn, worden in deze fase gecombineerd, waardoor de afsluiting zo kort mogelijk gaat duren.
  • Fase 6: parkeerplaats van het Sportpark.
  • Fase 7: asfalteren van de Leijenstraat.

Voorafgaand aan elke fase zal de aannemer aanwonenden/inwoners informeren over de gevolgen en duur. Voor vragen of opmerkingen kunt u terecht bij:

Fases van de (weg)werkzaamheden aan de Turnhoutseweg. Tekstversie staat boven deze afbeelding.