We ondersteunen initiatieven die ten goede komen aan de inwoners. Dit doen we onder andere door het verstrekken van subsidies. Het College van B&W bepaalt of de aangevraagde subsidie uiteindelijk verleend wordt of niet.

Subsidie muzikale en culturele vorming

Subsidie voor muziek-, dans- of theaterles van een erkend docent voor kinderen.

Aanjaagsubsidie

Een zetje in de rug voor vernieuwende initiatieven. Twee keer per jaar kunnen organisaties een aanvraag doen.

Subsidie voor vrijwilligersorganisaties

Voor vrijwilligersorganisaties die een grote bijdrage leveren aan maatschappij en zonder subsidie niet kunnen voortbestaan.

Subsidie voor professionele organisaties

Voor professionele organisaties die in het subsidieprogramma zijn opgenomen.

Subsidie energiebesparing eigen huis

Met de Regeling Reductie Energiegebruik (RRE) kunt u energiebesparende maatregelen treffen in hun woning. Wegens groot succes is de subsidiepot voor energiebesparende maatregelen na het uitsturen van de tweede brief snel opgegaan. Er is dan ook helaas geen budget meer beschikbaar voor het verzilveren van de blauwe en gele waardebonnen. Uiteraard zoeken we naar mogelijkheden voor nieuwe subsidieregelingen. Daarover zullen wij u op tijd informeren. Uiteraard loont het nog steeds om maatregelen te treffen. Op de website van MilieuCentraal(externe link) vindt u meer informatie. Om beter inzicht te krijgen in duurzame besparings- en energiemaatregelen, kunt u een energieadvies van KempenEnergie aanschaffen. Kijk hiervoor op de website van KempenEnergie(externe link). Voor meer ingrijpende maatregelen verwijzen wij u naar de Rijksregeling ISDE: Isolatiemaatregelen woningeigenaren(externe link).