Buurt en veiligheid

Integraal Veiligheidsplan de Kempen

Voor een veilige gemeente is het belangrijk dat we samenwerken. Daarom hebben we het Integraal Veiligheidsplan de Kempen 2023 - 2026 opgesteld. Dat hebben we samen gedaan met politie, Openbaar Ministerie, de acht Kempengemeenten en verschillende partners, zoals het Zorg- en veiligheidshuis en de Veiligheidsregio. 

Met het Integraal Veiligheidsplan willen we voor iedereen het recht op veiligheid en lichamelijke integriteit beschermen. We richten ons op het verminderen van criminaliteit en overlast, en het vergroten van het veiligheidsgevoel van onze inwoners. Daarbij richten we ons op de zelfredzaamheid én samenredzaamheid van burgers.

Voorkomen is beter dan genezen

Als het om veiligheid gaat, is voorkomen beter dan genezen. Daar gaan we in het Integraal Veiligheidsplan vanuit. En aan die veiligheid werken we samen. Daarom betrekken we burgers bij het veiliger maken van hun buurten en sturen we op eigen verantwoordelijkheid. Daarbij werken we informatie-gestuurd met een integere overheid als uitgangspunt. 

Zo zorgen we samen voor een veilig Reusel-De Mierden. 

Lees het Integraal Veiligheidsplan