Soms kunnen kleine ergernissen tussen buurtgenoten uitgroeien tot ruzie. Bijvoorbeeld over geluidsoverlast, rommel in de tuin of overhangende takken. Om zo’n situatie te voorkomen, is het beter er met de betrokkenen over te praten. Soms heeft dat echter geen resultaat en kan buurtbemiddeling helpen om er samen uit te komen.

Als je problemen hebt met iemand in je buurt kun je zelf contact opnemen met buurtbemiddeling. Het is ook mogelijk dat de woningstichting, je huisarts of bijvoorbeeld de politie buurtbemiddeling inschakelen. In alle gevallen geldt dat deelname aan buurtbemiddeling op vrijwillige basis gebeurt. Je geeft zelf aan of je wel of niet aan de slag wilt met buurtbemiddeling en ook degene van wie je overlast ervaart, bepaalt dat zelf. Voorwaarde voor succesvolle bemiddeling is namelijk dat beide partijen gemotiveerd zijn om er samen uit te komen.

De speciaal opgeleide vrijwilligers van buurtbemiddeling helpen daarbij. Zij zijn onpartijdig en hebben dus geen oordeel over de situatie. Zij regelen een gesprek met jou en jouw buren en onder deskundige begeleiding zoeken jullie samen naar een oplossing. De bemiddeling is gratis.

Buurtbemiddeling kan een oplossing bieden bij allerlei ergernissen, maar wordt niet ingezet als het gaat om onenigheid binnen een familie, wanneer er drank of drugs in het spel zijn of als er sprake is van psychische problemen. In dat geval adviseert buurtbemiddeling met welke instantie je het best contact kunt opnemen.

Hoe gaat het in zijn werk?

  • Je hebt een conflict met een buurtgenoot waar je zelf niet uitkomt en meldt dat bij buurtbemiddeling.
  • De coördinator bespreekt met jou of het probleem geschikt is voor buurtbemiddeling.
  • Als dat het geval is, schakelt zij twee bemiddelaars in.
  • Zij nemen contact op met de ‘andere partij’ en vragen of die wil meewerken aan buurtbemiddeling.
  • Als je buurtgenoot wil meewerken, komen alle partijen op een neutrale locatie bij elkaar voor een gesprek.
  • De bemiddelaars begeleiden het gesprek en ondersteunen bij het bedenken van een passende oplossing.
  • Na een paar maanden nemen de bemiddelaars contact op om te horen hoe het gaat en of er eventueel nog een gesprek nodig is.
  • Na afloop van het traject ontvang je een tevredenheidsmeting.

Meer informatie

Voor meer informatie over buurtbemiddeling kun je contact opnemen met Anouk Verbeek, coördinator buurtbemiddeling, via bbmdekempen@cordaadwelzijn.nl. Je kunt ook kijken op Cordaadwelzijn.nl