De inhoud is geladen.

Ontwikkelstrategie de Kempen

Ontwikkelstrategie de Kempen

Onze regio groeit als kool. Daarmee staan we voor grote uitdagingen. Daarom organiseerden we toekomstdialoog-avonden en kon je een digitale vragenlijst invullen.

De harde groei van onze regio betekent meer mensen, huizen en bedrijven. Daarmee staan we voor grote uitdagingen. Dat vraagt dat we goed nadenken over hoe we ermee om willen gaan. Daarom hebben we iedereen uitgenodigd voor een Toekomstdialoog-avond. 

We waren benieuwd naar wat onze inwoners, ondernemers, verenigingen en organisaties belangrijk vinden in deze groei. Zodat we zo veel als mogelijk kunnen groeien op een manier die bij ons past. Doordacht. Met elkaar. En met aandacht voor alles wat onze gemeenten en onze dorpen zo bijzonder maakt. 

Tijdens de Toekomstdialogen gingen we in gesprek over deze groei, aan de hand van zeven belangrijke thema’s: 

  • Samenleving: hoe groeien we met behoud van alles wat de regio mooi en sterk maakt? 
  • Wonen: hoe zorgen we voor geschikte en betaalbare woningen voor iedereen? 
  • Landschap en klimaat: hoe zorgen we voor een goede balans tussen gebouwen, natuur en landbouw? 
  • Werken: waar verdienen we ons brood mee? 
  • Bereikbaarheid: hoe komen we vlot op onze bestemming met een passend vervoersmiddel? 
  • Voorzieningen: welke voorzieningen, zoals scholen, winkels en theaters, hebben we in de regio nodig? 
  • Welzijn: hoe blijven we gezond en gelukkig? 

Persbericht: Kempengemeenten starten dialoog met inwoners over groei regio

26 maart 2024

De regio waarin de vier Kempengemeenten Reusel-De Mierden, Eersel, Bladel en Bergeijk liggen is aan het groeien en dat kan in de toekomst ook gevolgen hebben voor onze gemeenten. Hoe die gemeenten, die onderdeel zijn van de Brainportregio in Zuidoost-Brabant, gaan groeien is nog niet bekend. Duidelijk is wel dat er grote opdrachten liggen om te zorgen voor meer woningen, goede voorzieningen, het verbeteren van de bereikbaarheid en het welzijn van de inwoners. Maar die groei heeft ook gevolgen voor het landschap en het klimaat.

Kunnen de Kempengemeenten nog wel groen en gemoedelijk blijven? 

Waar liggen kansen voor onze regio en welke uitdagingen komen we tegen? De Kempengemeenten werken samen aan ‘Ontwikkelstrategie de Kempen’: de ontwikkeling van de Kempen op het gebied van wonen, werken, bereikbaarheid en welzijn. Inwoners worden uitgenodigd om mee te denken en mee te praten over wat we willen behouden, versterken of juist toevoegen. Want hoe vinden we bijvoorbeeld de balans tussen ruimte en groei? En welke zorgen spelen er? Er staat van alles te gebeuren. Hoe we lokaal tegen deze zogenaamde ‘schaalvergroting’ aankijken, bespreken we met elkaar. 

Toekomstdialoog de Kempen

Voor alle kernen van de Kempengemeenten worden bijeenkomsten georganiseerd over Ontwikkelstrategie de Kempen. Tijdens deze ‘Toekomstdialoog de Kempen’ wordt uitgelegd wat ons te wachten staat en wat de Ontwikkelstrategie inhoudt. Daarna kunnen deelnemers met elkaar in gesprek (dialoog) om van elkaar te horen hoe men denkt over de juiste manier om onze regio te laten groeien. Want die groei betekent meer mensen, meer woningen, meer bedrijven en meer voorzieningen. Samen nadenken dus over de toekomst van de Kempen. 

Op 8 april staat de eerste toekomstdialoog gepland voor de gemeente Eersel. Via de gemeentelijke websites kunnen inwoners zich aanmelden om deel te nemen in hun eigen gemeente. 

Natuurlijk kunnen niet alle ideeën en wensen die op tafel komen worden opgenomen in de Ontwikkelstrategie. Wat we wel kunnen doen is met elkaar, met aandacht voor alles wat wij in ons gemeenten en dorpen belangrijk vinden, in gesprek gaan. Samen nadenken over de toekomst van onze gemeenten. Zodat we ons ook in de toekomst thuis blijven voelen in de Kempen.

Wat is de ‘Ontwikkelstrategie de Kempen?’

In de ‘Ontwikkelstrategie de Kempen’ leggen de colleges van de gemeenten Reusel-De Mierden, Eersel, Bladel en Bergeijk vast wat hun ruimtelijke strategie voor de komende jaren is op het gebied van wonen, werken, mobiliteit en wat betekent voor de voorzieningen zoals scholen, huisarts, kinderopvang en natuur. 

Waarom vraagt de gemeente inwoners om mee te denken?

Het is belangrijk om samen na te denken over wat we willen behouden, versterken of juist toevoegen. Om onze zorgen te delen over hoe we de opdrachten kunnen gaan uitvoeren. Om van elkaar te horen hoe we denken over belangrijke onderwerpen zoals wonen, werken, voorzieningen en welzijn. 

Hebben we nog wel invloed op deze ontwikkeling?

De ontwikkelingen in onze regio zijn al in volle gang. Dat merk je aan de groei van bedrijven en de komst van werknemers uit het buitenland. De groei zelf is dus niet te stoppen. Wat we wel kunnen doen is helder krijgen wat voor mogelijkheden we in onze eigen gemeente zien om die groei de ruimte te geven. Met oog voor onze eigen behoeften en kansen voor onze kernen, zodat we die mogelijk mee kunnen nemen in de uiteindelijke uitvoering van de strategie.