Vanwege de coronamaatregelen verloopt contact met de gemeente voornamelijk telefonisch of online. We proberen onze dienstverlening zo goed mogelijk door te laten gaan.

Water en riool

Dit is een foto van een lokale waterplas.

De gemeente zorgt voor de inzameling en transport van afvalwater en hemelwater middels het gemeentelijk rioolstelsel en de sloten (C-watergangen) in de openbare ruimte. Ook bij grondwateroverlast kun je bij de gemeente terecht. Als huiseigenaar ben je zelf verantwoordelijk voor het riool op je eigen perceel. Wil je je woning aansluiten op het riool, ervaar je (grond)wateroverlast of wil je tijdens de verbouwing bronneringswater lozen op het riool? Neem dan contact op met team Ruimtelijk Beheer via 0497 – 650 650 of ruimtelijkbeheer@reuseldemierden.nl.