De gemeente zorgt voor aansluiting van het openbare riool op privéterrein. Als uw woning of uw bedrijf niet is aangesloten op de riolering dan vraagt u een aansluiting aan bij de gemeente.

  • De gemeente zorgt voor de aansluiting tot aan de grens van uw terrein.
  • Op uw eigen terrein moet u zelf zorgen voor de aanleg van de riolering.

Hoe werkt het?

Er zijn verschillende soorten aansluitingen:

  • gemengde stelsels, waar zowel hemel- als huishoudelijk afvalwater op mogen worden aangesloten.
  • gescheiden stelsels, waar hemelwater en huishoudelijk afvalwater ieder op een aparte riolering worden aangesloten.
  • drukriolering, waar alleen huishoudelijk afvalwater op mag worden aangesloten.
  • vacuümriolering, waar alleen huishoudelijk afvalwater op mag worden aangesloten.

Buitengebied

Woont u in het buitengebied? Dan heeft u waarschijnlijk druk- of vacuümriolering in de straat vanwege de grotere afstanden. Op deze stelsels mag alleen huishoudelijk afvalwater worden aangesloten. Het aansluiten van hemelwater op druk- of vacuümriolering is niet toegestaan. Hemelwater moet op eigen terrein worden verwerkt.

Nieuwbouw of uitbreiding

Voor nieuwbouw of verbouw geldt een verplichting voor de aanleg van een gescheiden riolering, waarbij hemelwater en huishoudelijk afvalwater gescheiden worden aangeboden. Woont u niet in een gebied met druk- of vacuümriolering? Dan gelden voor het hemelwater aanvullende eisen voor waterberging. Voor een verhard oppervlak van minder dan 2000 m2 stelt de gemeente 20 mm waterberging per m2 verhard oppervlak verplicht. Als het verhard oppervlak groter is dan 2000 m2, gelden de regels uit de Keur van Waterschap De Dommel. Deze stelt een berging van 60 mm per m2 verhard oppervlak verplicht. Niet alleen de bebouwing, maar ook bestrating en verharde parkeerplaatsen tellen mee in het totaal verharde oppervlak waarvoor waterberging verplicht is. Pas als aan deze eis is voldaan mag het overtollige hemelwater worden aangesloten op de riolering. Voor druk- en vacuümriolering geldt deze eis niet. Als u druk- of vacuümriolering in de straat heeft liggen, moet u al het hemelwater op eigen terrein verwerken.

Vraagt u een aansluiting aan voor een bedrijf?

Voor bedrijfsafvalwater gelden in sommige gevallen andere voorwaarden. Standaard zijn de aansluitingen Ø 125 mm groot voor zowel hemelwater als voor afvalwater.

Wat moet ik doen?

U vraagt een rioolaansluiting aan bij de gemeente. Het aanvraagformulier vindt u onder 'Direct regelen'. Om een aanvraag te doen heeft u DigiD nodig. Doet u de aanvraag namens een bedrijf? Zorg dan dat u het KvK-nummer bij de hand heeft.

Bij de aanvraag stuurt u een tekening mee, waarop de riolering staat vermeld. Met uw tekening vragen we een offerte aan. Deze wordt voorafgaand aan u overlegd, zodat de kosten bekend zijn voordat de aansluiting wordt gerealiseerd.

Wat kost het?

Ieder adres heeft recht op één rioolaansluiting. Heeft u de grond gekocht van de gemeente? Dan is deze meestal als bouwrijpe grond verkocht, inclusief de kosten voor de rioolaansluiting. Bouwt u niet op gekochte grond van de gemeente? Dan zijn de kosten voor de rioolaansluiting voor de aanvrager.

Omdat de kosten per aansluiting sterk kunnen wisselen, wordt per aansluiting eerst een offerte opgevraagd. Als u een (extra) rioolaansluiting aanvraagt, sturen wij u altijd een prijsopgave. Voor het behandelen van de aanvraag brengt de gemeente € 100,00 aanvraagkosten in rekening.

Contactpersonen

Team Ruimtelijk Beheer

Heeft deze informatie u geholpen?