We willen dat onze website toegankelijk is voor iedereen; óók voor mensen met een beperking. Daarom werken we hard om onze online informatie toegankelijk te maken en te houden. In onderstaande toegankelijkheidsverklaringen leest u hoe we dat doen. Verder zijn we bezig met een inventarisatie van alle webomgevingen en controle op toegankelijkheid. 

Toegankelijkheidsverklaringen

Feedback

Heeft u vragen of tips over de toegankelijkheid van onze website? Meld dit dan via communicatie@reuseldemierden.nl of 0497 - 650 650. Bent u niet tevreden met de manier waarop uw verzoek is behandeld? Dan kunt u een klacht indienen.