Als je vindt dat je niet netjes bent behandeld door een ambtenaar of bestuurder, kan je een klacht indienen bij de gemeente. 

Je kunt een klacht indienen over:

 • de persoonlijke behandeling door medewerkers of bestuurders
 • het krijgen van te weinig, onjuiste of misleidende informatie
 • het niet reageren op jouw vragen

Hoe dien je een klacht in?

Je kunt op verschillende manieren een klacht indienen:

 • Via de knop hieronder. Hiervoor heb je DigiD nodig.
 • Via een brief naar Postbus 11, 5540 AA Reusel. Je mag de brief ook afgeven bij de balie van het gemeentehuis.
 • Per e-mail via gemeente@reuseldemierden.nl
 • Telefonisch via 0497 - 650 650
 • Je vertelt je klacht aan de balie van het gemeentehuis

Noem in je klacht het volgende:

 • Duidelijke omschrijving van de klacht: waarover gaat de klacht en waarom dien je deze in
 • Je naam, adres en telefoonnummer

Klacht indienen over handelen gemeente

Behandeling van je klacht

Nadat je je klacht hebt ingediend, bekijkt de klachtencoördinator of en hoe we je klacht in behandeling kunnen nemen. Kunnen wij je klacht behandelen? Dan neemt de klachtbehandelaar contact met je op. Wij proberen je klacht altijd zo goed mogelijk te behandelen en houden daarbij rekening met de wetten en processen die van toepassing zijn. De klachtencoördinator controleert of alle klachten goed en op tijd behandeld worden. 

Hoelang duurt de klachtbehandeling?

Een klacht wordt meestal binnen 6 weken behandeld. Dit kan met maximaal 4 weken worden verlengd. Langer uitstel is mogelijk als jij daarmee akkoord gaat. 

Wanneer wordt de klacht niet behandeld? 

Er zijn redenen om je klacht niet in behandeling te nemen:

 • Je hebt hier eerder over geklaagd
 • Het is langer dan 1 jaar geleden
 • Je kan of kon bezwaar maken
 • Je kan of kon in beroep gaan, behalve als het gaat om het niet tijdig nemen van een besluit
 • Als het mogelijk is om een oordeel te krijgen van een andere rechterlijke instantie dan de bestuursrechter over de klacht, of de procedure daartoe al is doorlopen
 • De klacht is onderdeel van een opsporingsonderzoek of vervolging op bevel van de officier van justitie

Niet tevreden met de afhandeling van je klacht?

Ben je het niet eens met de uitkomst van de klachtenbehandeling? Of kom je er samen met ons niet uit? Dan kan je contact opnemen met de Nationale Ombudsman. Zij zijn onafhankelijk en doen onderzoek naar de achtergronden van klachten over gemeenten.

Andere klachten

 • Voor een klacht over bijvoorbeeld losse stoeptegels, overhangende takken, zwerfvuil of andere overlast op straat doe je een melding openbare ruimte
 • Als je het niet eens bent met een genomen besluit, bijvoorbeeld een verleende vergunning, verkeersbesluit of een opgelegde dwangsom, dan kan je bezwaar maken
 • Als je het niet eens bent met uw WOZ-waarde of andere gemeentelijke belastingen, dan kan je bezwaar maken tegen gemeentelijke belastingen 
 • Als je vindt dat de gemeente te laat een besluit neemt, dan kan je de gemeente in gebreke stellen. De gemeente heeft dan 14 dagen de tijd om toch een besluit te nemen. Daarna moet de gemeente jou een dwangsom betalen. Je kunt een dwangsom aanvragen via het formulier van het Ministerie van Binnenlandse Zaken

Jaarverslag klachten

Elk jaar brengen we schriftelijk verslag uit van het aantal klachten dat wij ontvangen, het onderwerp van de klachten en de manier waarop wij met de klachten om zijn gegaan. Sinds 2021 publiceren we dat verslag ook op onze website. 

In 2022 ontvingen wij 8 klachten. Deze gingen voornamelijk over de communicatie en bereikbaarheid van de gemeente. 7 klachten konden informeel afgehandeld worden. Er zijn geen klachten naar de Nationale ombudsman gegaan voor een klachtbehandeling in tweede aanleg. 

Het uitgebreide verslag kan je hier downloaden:

Contactpersonen

Francina Spijkers en Irene van Asten (klachtencoördinatoren)

Heeft deze informatie u geholpen?