Waterschap De Dommel beheert de grotere sloten en watergangen (de zogenoemde A- en B-watergangen) in ons gebied. Ook is het waterschap bevoegd voor grondwateronttrekkingen en beheert het waterschap de rioolwaterzuivering in Hapert. Voor meer informatie over welke watergangen worden beheerd door Waterschap De Dommel kun je kijken via de link van de Legger(externe link)
Wil je weten of je een vergunning van het Waterschap nodig hebt voor bepaalde activiteiten? Doe dan de check op www.dommel.nl/keur(externe link).

Andere activiteiten op/bij het water

Voor bepaalde activiteiten moet toestemming gevraagd worden bij het waterschap. Het gaat dan om activiteiten die invloed hebben op de waterkwaliteit of de doorstroming van water. Voor bijvoorbeeld bouwen in/nabij het water vraagt u een watervergunning aan bij het waterschap.

Voorbeelden hiervan zijn:

  • Aanleg/bouw van een steiger;
  • Slaan van een damwand;
  • Leggen van een dam (met duiker);
  • Aanleg van drainage;
  • Bouwen, beplanten of het plaatsen van hekwerk binnen een bepaalde afstand van de sloot;
  • Dempen of graven van een watergang/sloot/greppel (officiële benaming: oppervlaktewaterlichaam);

Alle informatie over de regels voor activiteiten op/bij het water vindt u via de website van Waterschap De Dommel.(externe link)