Het benauwde weer leidt tot fikse hoos- en onweersbuien. Op sommige plekken in onze gemeente is zelfs bijna 40 millimeter regen gevallen! Dit leidt helaas ook tot wateroverlast; straten lopen vol, water kan via het toilet de woning inlopen en putdeksels schieten los door de hoge druk in het riool.

Wat doen wij tegen wateroverlast?

De hoosbuien zijn zo extreem, dat ze niet alleen meer in het riool op te vangen zijn. Daarom nemen we andere maatregelen, bijvoorbeeld door aparte regenwaterriolen aan te leggen. Het regenwater wordt dan afgevoerd naar een beek, sloot of vijver in de buurt, waarin veel meer water kan worden opgevangen. Ook bergen we meer water tussen stoepranden op straat of in verlaagde bermen, zodat het water niet richting woningen loopt.

Hoe kun je ons helpen?

We kunnen het natuurlijk niet alleen! Deze maatregelen kun jij treffen om overlast te beperken:

  • Houd goten en afvoeren schoon (zorg dat er geen bladeren in zitten).
  • Check of de ont- en beluchting van het riool in orde is en of deze groot genoeg is. Ont- en beluchten doe je via een standpijp die door het dak van je woning loopt. Bij sommige woningen ontlucht het riool via de regenpijp. Bij hevige regen is er dan geen ruimte voor de lucht, omdat de regenpjip al vol zit met water. Dit kan problemen veroorzaken.
  • Leg een ontlastput aan in je tuin of inrit. Zo kunnen lucht en water via deze put weg. Je hebt dan minder kans dat het water via de woning naar binnen komt. Leg de put wel aan op een plek waar het water bijvoorbeeld richting een sloot of de straat kan stromen. Anders loopt het water alsnog via de deur naar binnen.
  • Koppel je woning af. Door regenpijpen af te koppelen en aan te sluiten op het regenwaterriool, loopt water rechtstreeks naar een beek, sloot of vijver. Hierdoor vermindert de kans dat het water via je toilet terug de woning inloopt. Zorg wel dat de ontluchting van het vuilwaterriool in orde is, om stank te voorkomen. Wil je weten of in jouw straat al een gescheiden stelsel ligt? Neem dan contact op met team Ruimtelijk Beheer via 0497 - 650 650 of ruimtelijkbeheer@reuseldemierden.nl. Ga je afkoppelen? Dan kom je mogelijk in aanmerking voor een vergoeding. Meer informatie via www.reuseldemierden.nl/afkoppelvergoeding.
  • Spoel geen vet, mondkapjes of babydoekjes door het toilet. Het riool raken daardoor verstopt, waardoor water niet snel genoeg wegzakt.

Meld wateroverlast!

De buien zullen de komende jaren steeds extremer worden. Daarom komen we nu al in actie! Heb je wateroverlast? Meld het dan! Samen bekijken we wat de oorzaak is en of er een oplossing is. Ook krijgen wij zo inzicht in de kwetsbare plekken en kunnen we daar in de toekomst rekening mee houden.