Dorpsraden

De dorpsraden vormen een schakel tussen het gemeentebestuur en de inwoners. Door actief mee te denken, helpen zij goede oplossingen te vinden en ontwikkelingen in de gewenste richting te sturen. De dorpsraden organiseren zelf activiteiten of projecten ter bevordering van de leefbaarheid. U vindt de contactgegevens van de dorpsraden in de gemeentegids(externe link).

Buurtverenigingen

U vindt de contactgegevens van de buurtverenigingen in de gemeentegids(externe link). De overkoepelende contactpersoon voor de buurtverenigingen is:

J. Heesters
Beukenlaan 49
5541 DN Reusel
info@overkoepelendorgaan.nl