AED logo

Een Automatische Externe Defibrillator (AED) is een draagbaar apparaat waarmee een hartritme na een hartstilstand kan worden hersteld. Dat gebeurt door middel van een elektrische schok. In de gemeente hangen op diverse locaties AED’s.

Locaties gemeentelijke AED's

AED's die buiten hangen, zijn 24 uur per dag beschikbaar. AED's die binnen (in bijvoorbeeld een supermarkt) hangen, zijn alleen tijdens openingstijden bereikbaar. 

Hieronder vindt u de locaties van de AED's in Reusel-De Mierden.