De aanjaagsubsidie is een incidentele subsidie bestemd voor bijzondere, vernieuwende projecten en activiteiten die bijdragen aan de leefbaarheid. De subsidie is bedoeld als een zetje mee voor een goed idee.

DigiD linkAanjaagsubsidie aanvragen

Hoe werkt het?

U kunt subsidie aanvragen voor bijzondere, vernieuwende projecten en activiteiten die bijdragen aan de leefbaarheid.

Voorwaarden

 • Het project richt zich op inwoners van de gemeente;
 • Het project is vernieuwend;
 • Het project is gericht op een van de volgende terreinen: Wmo, welzijn, (gezondheids)zorg, onderwijs, sport, cultuur en recreatie;
 • Het project levert een duidelijke bijdrage aan een of meerdere vastgestelde maatschappelijke effecten;
 • Het project gaat na afloop van de subsidie door;
 • De aanvrager levert een eigen bijdrage in de vorm van geld of inzet en heeft gekeken naar andere mogelijke inkomsten en besparingen. Deelnemers betalen een realistische bijdrage/entree. De subsidie is alleen aanvullend.

Niet in aanmerking komen:

 • Jubilea, vieringen, buurtbarbecues, buurtfeesten en vergelijkbare activiteiten;
 • Kosten voor de werving van andere inkomsten (bijvoorbeeld voor een loterij);
 • Kosten voor consumpties en traktaties, catering of soortgelijk.

De complete en exacte voorwaarden voor de subsidie staan beschreven in de subsidieregeling.

Wie kan de subsidie aanvragen?

Aanvragen kunnen worden gedaan door verenigingen en stichtingen, maar ook door mensen die niet georganiseerd zijn in een rechtspersoon (zoals een groepje jongeren). Deze laatste moeten er wel rekening mee houden dat zij een aanvraag kunnen indienen tot een maximum van € 2.500,00.

Wanneer kan ik subsidie aanvragen?

U kunt twee keer per jaar een aanvraag doen voor aanjaagsubsidie. De inlevertermijnen zijn op 5 mei en 5 november. We raden u aan om uw aanvraag eerder in te sturen als u wil weten of deze volledig is. Na het indienen is er geen tijd meer om de aanvraag nog aan te passen. Uiterlijk zes weken na de inlevertermijn wordt beslist of uw subsidie is toegewezen.

Wie beoordeelt de aanvragen?

Alle aanvragen worden beoordeeld door een adviescommissie bestaande uit mensen uit de vier kernen van onze gemeente. Zij bekijken welke initiatieven met een zetje in de rug ook op de lange termijn een bijdrage zullen leveren aan de maatschappelijk effecten. Met andere woorden: welke projecten zijn de ‘beste investering’ voor een leefbare samenleving? De adviescommissie geeft advies aan het college van burgemeester en wethouders.

Wat moet ik doen?

Zorg dat u van te voren heeft onderzocht of er draagvlak is en het project wordt ondersteund door bewoners en partners in uw dorp/de gemeente. U kunt daarvoor contact op nemen met uw dorpsraad. Voor het aanvragen van deze subsidie moet u opsturen:

 • Een volledig ingevuld aanvraagformulier
 • Een activiteitenplan. Hierin beschrijft u in ieder geval:
  • Het project waarvoor u subsidie aanvraagt;
  • Met welke bewoners of organisaties u samenwerkt;
  • Wat u wilt bereiken / welke resultaten u wilt boeken;
  • Hoe het project op de lange termijn functioneert;
  • Welke bijdrage uw project levert aan de maatschappelijke effecten.
 • Een begroting (overzicht van alle verwachte inkomsten en uitgaven):
  • Zorg dat u de kosten goed kan onderbouwen. Bestaat een groot deel van uw begroting uit kosten voor materialen of de aanleg van een object? Zorg dan dat u tenminste twee offertes heeft opgevraagd.
  • Wees duidelijk over hoogte van uw eigen bijdrage en de bijdrage van eventuele deelnemers.
  • Geef ook de stand van zaken aan van andere subsidies die u heeft aangevraagd.

Direct regelen

Inwoners en bedrijven kunnen zaken doen met de gemeente door gebruik te maken van DigiD of eHerkenning. Het is een gemeenschappelijk systeem waarmee de overheid uw identiteit kan verifiëren. U kunt eHerkenning aanvragen via www.eherkenning.nl(externe link).

Voor dit formulier heeft u als bedrijf eHerkenning niveau 2+ nodig of als burger een DigiD account.

Heeft deze informatie u geholpen?