Reconstructie dorpskern Lage Mierde

Reconstructie dorpskern Lage Mierde

Lage Mierde krijgt een nieuwe dorpskern. We vernieuwen het riool en richten een nieuw, groen dorpsplein in. De dorpskern wordt compleet aangepakt. Dat zorgt tijdelijk voor wat overlast, maar levert straks een mooi, groen centrum op wat weer 50 jaar mee kan!

De directe aanleiding voor de reconstructie van het centrum van Lage Mierde is de slechte staat van de dorpskern, en dan vooral het riool. De gemengde riolering die nu in het centrum ligt, wordt vervangen. We voegen hemelwaterriolering toe en koppelen hemelwater zo veel mogelijk af. En als we de straat dan toch openbreken, richten we ook direct het centrum opnieuw in en vergroenen we het dorpsplein. 

Straten waar we gaan werken 

 • Kloosterstraat
 • Vestweg
 • Dorpsplein
 • Bernardusweg
 • Richelpad
 • Seradellehof
 • Boekweithof
 • Spelthof
 • Eviestraat
 • Hoogemierdseweg

De belangrijkste doelen

 • Riolering vervangen en de afvoer van regenwater afkoppelen
 • Doorgaand zwaar verkeer (vrachtwagens, bussen) uit de kern houden
 • Het dorpsplein ombouwen tot een groene huiskamer voor ontmoeten en ontspannen
 • Parkeerplekken aan het dorpsplein bundelen en optimaliseren
 • Alternatieven bedenken voor de lijndienst / busroute
 • Meer ruimte voor voetgangers, fietsers en voorzieningen

Waar zitten we in het proces?

Tussen het eerste plan en een nieuwe dorpskern zitten veel tussenstappen. Zeker bij een project zo groot als dit. In deze tijdlijn zetten we de belangrijkste stappen die al gezet zijn én de stappen die we nog moet zetten op een rij. Zo zie je precies waar we zitten in het proces. 

* Datums in de toekomst kunnen nog veranderen.

 1. Afgerond: Februari 2023

  Op een bewonersavond worden de bewoners van Lage Mierde bijgepraat over de plannen van de reconstructie. Tijdens een werksessie werken we in groepjes samen aan verbeterpunten van het plan.

 2. Afgerond: Voorjaar 2023

  Op basis van de eisen en wensen van de dorpsraad, de inwoners en de gemeente werkt bureau Sweco aan verschillende opties voor de reconstructie. Op 1 juni wordt een tweede informatieavond georganiseerd. Daar praten we inwoners bij over de voortgang van het project.  

 3. Afgerond: Zomer 2023

  Als we samen tot het beste plan zijn gekomen, doet de gemeente een aanbesteding voor de uitvoering. Aannemers kunnen hierop reageren met een concreet voorstel, waar uiteindelijk de beste uit zal worden gekozen om de reconstructie uit te voeren.

 4. Momenteel bezig: 4e kwartaal 2023 t/m 1e kwartaal 2024

  Nutsbedrijven starten met vooruitlopende werkzaamheden. Eerst wordt er gewerkt aan de kabels en leidingen, gevolgd door de riolering en wegen. Deze werkzaamheden duren ongeveer 1 jaar. 

 5. Momenteel bezig: Begin januari 2024

  Huijbregts Infra BV startte op 8 januari 2024 met de reconstructie. De werkzaamheden duren tot medio 2025.

 6. Nog te doen: Medio 2025*

  De volledige reconstructie van de dorpskern zal waarschijnlijk anderhalf jaar duren. De reconstructie verloopt in verschillende fases. Het is dus niet zo dat er continu in heel het dorp gewerkt wordt. Medio 2025 willen we helemaal klaar zijn met de werkzaamheden.

Nog vragen?

Met vragen kun je terecht bij de volgende contactpersoon:

Kees Lommers - Toezichthouder Reusel-De Mierden

Telefoon: 0497 - 650 650
Mail: ruimtelijkbeheer@reuseldemierden.nl

Meer informatie

Op 9 februari en 1 juni 2023 vonden er bewonersavonden plaats in Lage Mierde. De presentaties van die avonden kan je downloaden via onderstaande links. In deze presentaties vind je meer informatie over het project, een paar impressies en de planning.

Let op: de planning in de presentaties is slechts een verwachting. Datums kunnen nog veranderen.