Op 17 februari 2020 is door de Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN) de definitieve beschikking afgegeven om ontheffing te verlenen voor activiteiten die invloed hebben op beschermde diersoorten. Aan de ontheffing zijn voorschriften verbonden. De ontheffing bevat geen inhoudelijke wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbesluit