Op 13 februari 2020 is door het Waterschap De Dommel de vergunning Waterwet afgegeven. Deze vergunning heeft betrekking op het afvoeren van hemelwater afkomstig van het verhard oppervlak van het te realiseren plan. Aan de vergunning zijn voorschriften verbonden. De vergunning bevat geen inhoudelijke wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbesluit