Omdat we ons voor kunnen stellen dat de materie rondom de aangevraagde omgevingsvergunning voor Windpark Agro-Wind complex is hebben wij voor onze raadsleden een toelichting gemaakt die wij ook graag delen met u.

U kunt aan de hand van de kleuren zien hoe het document is opgebouwd en welke informatie waar is terug te vinden. Dit doen wij om het eenvoudiger te maken om een goed beeld te krijgen van het project en de vele onderzoeken die wij hiervoor noodzakelijk en wenselijk achten als bevoegd gezag en de beoordeling hiervan.

De raad zal op 12 november 2019 in haar vergadering besluiten of zij de verklaring van geen bedenking af gaat geven op de concept omgevingsvergunning, waarna de 6 weken zienswijze-periode naar verwachting een week later van start gaat.

Gedurende deze periode kunt u uw zienswijzen op de concept omgevingsvergunning (inclusief de Milieueffectrapportage die nu definitief is) aan ons kenbaar maken. Nadere berichtgeving hierover verspreiden wij in de zowel lokale (social) media en op deze website. Commissie MER zal gedurende de ter inzage periode van 6 weken haar finale oordeel vellen over alle onderzoeken en neemt de ingediende zienswijzen ook mee. Wij verwachten hun eindoordeel in januari 2020.