U betaalt mee aan de inzameling en verwerking van huishoudelijk afval. U krijgt hiervoor een aanslag afvalstoffenheffing. U bent verplicht om deze afvalstoffenheffing te betalen, ook als u uw afval nooit meegeeft.

Direct regelen

U kunt de gemeente machtigen voor automatische incasso van uw belastingaanslag. Als u hier gebruik van maakt, wordt de aanslag in termijnen geïncasseerd.

Bent u het niet eens met de aanslag? Dan kunt u bezwaar maken. Zet in uw bezwaar het aanslagnummer en leg uit waarom u het er niet mee eens bent. Stuur uw bezwaar binnen 6 weken na de datum op het aanslagbiljet naar de gemeente.

Automatische incasso aanvragen, wijzigen of stoppen

Bezwaar indienen gemeentelijke belastingen en leges

Wat kost het?

Vast bedragTarief 2023
Vast bedrag per aansluiting per maand:€ 8,02
Ledigingstarieven 
Lediging 140 liter container GFT€ 2,30
Lediging 240 liter container GFT€ 3,95
Lediging 25 liter emmer GFT€ 0,42
Lediging 40 liter emmer GFT€ 0,66
Aanschaf 30 liter tariefzak restafval€ 3,10
Per inworp 60 liter€ 6,20
Per inworp 30 liter€ 3,10

Contactpersonen

Afdeling Belastingen

Heeft deze informatie u geholpen?