Je betaalt mee aan de inzameling en verwerking van huishoudelijk afval. Je krijgt hiervoor een aanslag afvalstoffenheffing. Je bent verplicht om deze afvalstoffenheffing te betalen, ook als je je afval nooit meegeeft.

Automatische incasso aanvragen

Je kunt de gemeente machtigen voor automatische incasso van uw belastingaanslag. Als je hier gebruik van maakt, wordt de aanslag in termijnen geïncasseerd.

Automatische incasso aanvragen, wijzigen of stoppen

Bezwaar maken

Ben je het niet eens met de aanslag? Dan kun je bezwaar maken. Zet in je bezwaar het aanslagnummer en leg uit waarom je het er niet mee eens bent. Stuur je bezwaar binnen 6 weken na de datum op het aanslagbiljet naar de gemeente.

Bezwaar indienen gemeentelijke belastingen en leges

Wat kost het?

Vast bedrag (per jaar)Tarief 2024
Vastrecht:€ 120,96
Ledigingstarieven (per keer) 
Lediging 140 liter container GFT€ 2,48
Lediging 240 liter container GFT€ 4,26
Lediging 25 liter emmer GFT€ 0,44
Lediging 40 liter emmer GFT€ 0,71
Aanschaf 30 liter tariefzak restafval€ 3,35
Per inworp 60 liter€ 6,70
Per inworp 30 liter€ 3,35

Container aanvragen

Heb je nog geen afvalcontainer? Of heb je een nieuwe nodig? Bekijk dan de pagina over afvalcontainers op onze website. Of bestel direct een container bij het milieu-informatiecentrum (MIC). Daar kan je ook terecht voor een milieubox, milieupas en/of oudpapiercontainer. 

Ik bied helemaal geen vuilnis aan. Moet ik nu wel vastrecht betalen?

Ja, het vastrecht is een vast bedrag dat u betaalt, ook als u geen afval aanbiedt.

Ik heb een eigen afvalcontainer. Moet ik toch het vastrecht betalen?

Ja, het vastrecht blijft aan je verschuldigd. 

Ik ga volgende week verhuizen. Moet ik nu wel deze aanslag betalen?

Als je in de gemeente Reusel de Mierden blijft wonen, blijft de afvalstoffenheffing voor jou gelijk. Als je gaat verhuizen naar een andere gemeente, dan betaal je het vastrecht tot en met de maand waarin je verhuist en de ledigingen tot en met de datum waarop je verhuist. 

Ik wil mijn aanslag voortaan digitaal ontvangen. Waar kan ik dat regelen?

Meld je aan op MijnOverheid. Vergeet niet de e-mailnotificatie aan te zetten, zodat je een melding krijgt wanneer er nieuwe berichten binnenkomen in je Berichtenbox.

Contactpersonen

Afdeling Belastingen

Heeft deze informatie u geholpen?