U betaalt mee aan de inzameling en verwerking van huishoudelijk afval. U krijgt hiervoor een aanslag afvalstoffenheffing. U bent verplicht om deze afvalstoffenheffing te betalen, ook als u uw afval nooit meegeeft.

Direct regelen


U kunt de gemeente machtigen voor automatische incasso van uw belastingaanslag. Als u hier gebruik van maakt, wordt de aanslag in termijnen geïncasseerd.

Bent u het niet eens met de aanslag? Dan kunt u bezwaar maken. Zet in uw bezwaar het aanslagnummer en leg uit waarom u het er niet mee eens bent. Stuur uw bezwaar binnen 6 weken na de datum op het aanslagbiljet naar de gemeente.

Wat kost het?

Vast bedrag Tarief 2021
Vast bedrag per aansluiting:  € 98,64
Ledigingstarieven
Lediging 140 liter container GFT € 2,20
Lediging 240 liter container GFT € 3,75
Lediging 25 liter emmer GFT € 0,40
Lediging 40 liter emmer GFT € 0,64
Aanschaf 30 liter tariefzak restafval € 3,10
Per inworp 60 liter € 6,20
Per inworp 30 liter  € 3,10

Contactpersonen

Afdeling Belastingen

Heeft deze informatie u geholpen?