Alcoholvergunning

Schenk of verkoop je alcohol? Bijvoorbeeld in een slijterij, café, of sportkantine? Dan heb je een alcoholvergunning nodig. Op deze pagina vind je hier meer informatie over en lees je hoe je een alcoholvergunning aanvraagt.

Voor het aanvragen van een alcoholvergunning heb je eHerkenning nodig met betrouwbaarheidsniveau 2+. Heb je nog geen eHerkenning? Vraag dit dan aan op de website van eHerkenning.

Alcohol vergunningen aanvragen 

Of ben je op zoek naar:

Hoe werkt het?

Er zijn twee soorten alcoholvergunningen.

 • Model A en daarbij horende Bijlage Model A is bestemd voor de reguliere commerciële horeca. Daarmee bedoelen we cafés, restaurants, slijterijen, hotels en dergelijke.
 • Model B en daarbij horende Bijlage Model B is bestemd voor een buurthuis, sportkantine, museum en dergelijke (een alcoholvergunning voor de zogenoemde paracommerciële horeca).

Levensmiddelenbedrijven, supermarkten en cafetaria’s en snackbars met uitsluitend een afhaalgedeelte mogen zonder alcoholvergunning wel zwak alcoholische drank verkopen voor consumptie elders dan ter plaatse, dus de drank mag daar niet geopend en opgedronken worden.

Met een alcoholvergunning mag je alcohol schenken en verkopen aan personen van 18 jaar en ouder.

Je kunt de vergunning krijgen als je voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • Je personeelsleden zijn 16 jaar of ouder.
 • Je barmedewerker onder de 18 jaar mag alcohol verkopen, maar niet drinken.
 • Alle leidinggevenden zijn minimaal 21 jaar en hebben een SVH Verklaring Sociale hygiëne of Verklaring Vakbekwaamheid. Dit kun je opzoeken in het Register Sociale Hygiëne.
 • Geen van de leidinggevenden heeft een strafblad. Voor een onmiddellijke (dagelijkse) leidinggevende wordt niet aan deze voorwaarde getoetst. 
 • In je zaak moet altijd een leidinggevende aanwezig zijn. Deze leidinggevende staat ook vermeld op het aanhangsel van je vergunning.

Verenigingen en stichtingen

Voor verenigingen en stichtingen die alcohol schenken gelden extra voorwaarden:

 • De uren waarop alcohol wordt geschonken en de leeftijdsgrens is op een goed zichtbare plek opgehangen.
 • Er zijn binnen de vereniging of stichting minstens twee leidinggevenden met een SVH Verklaring Sociale Hygiëne.
 • Wanneer er alcohol wordt geschonken is een van deze leidinggevenden aanwezig óf een barmedewerker die de instructie 'Verantwoord alcoholgebruik' heeft gevolgd.
 • De huisregels rondom alcoholgebruik staan in het bestuursreglement.

In de volgende gevallen heb je geen vergunning nodig

Wanneer je zwak alcoholische drank verkoopt buiten een horecabedrijf om, mag de drank niet geopend of gedronken worden in het pand waar het verkocht wordt. Dit is bijvoorbeeld het geval bij:

 • supermarkt
 • levensmiddelenwinkel
 • snackbar
 • traiteur
 • tabakspeciaalzaak
 • slijterij

Alcohol schenken tijdens een evenement

Als je alcohol verkoopt of schenkt, heb je een alcoholvergunning nodig van de gemeente. Als je alcohol wilt schenken tijdens een evenement, moet je een ontheffing bij de gemeente aanvragen.

Wat moet ik doen?

Je vraagt de vergunning aan bij de gemeente. Doe dit in de gemeente waar je zaak, vereniging of stichting is gevestigd.

BIBOB formulier

De gemeente kan je vragen een BIBOB vragenformulier in te vullen. Daarmee beoordeelt de gemeente de betrouwbaarheid van je onderneming. Als er bijvoorbeeld sprake is van een crimineel verleden, kan de gemeente besluiten om je geen vergunning te geven.

Het BIBOB formulier vind je onderaan op deze pagina.

Nieuwe leidinggevende altijd melden

Als er een nieuwe leidinggevende bijkomt, moet je dit melden bij de gemeente. Je hoeft hiervoor geen nieuwe vergunning aan te vragen. Je kunt dit doen via het linkje 'Leidinggevende wijzigen' onder het kopje 'Of ben je op zoek naar'. 

Wat moet ik meenemen?

 • Plattegrond van de ruimte(n), inclusief aanduiding van functie van de ruimte(n), de afmetingen en oppervlakten;
 • Door beide partijen getekend koop-, pacht-, of huurcontract of het eigendomsbewijs van het pand (indien van toepassing);
 • Plattegrond van het terras (indien van toepassing);
 • Statuten van de vereniging of besloten vennootschap (indien van toepassing);
 • Oprichtingsakte van de besloten vennootschap i.o. (indien van toepassing).

Extra in te dienen stukken of gegevens voor een paracommerciële inrichting

 • Ondertekend bestuursreglement
 • Lijst met barvrijwilligers
 • Overzicht van de openingstijden

Wat kost het?

Het tarief voor het in behandeling nemen van een:

 • aanvraag tot het verkrijgen van een nieuwe vergunning op grond van artikel 3 van de Alcoholwet bedraagt € 616,35;
 • aanvraag tot het wijzigen van de vergunning op grond van artikel 30 van de Alcoholwet (wijzigen inrichting) bedraagt € 216,55;
 • aanvraag tot het wijzigen van het aanhangsel als bedoeld in artikel 30a, tweede lid van de Drank- en Horecawet (wijzigen aanhangsel) bedraagt € 216,55.

Wijziging diploma sociale hygiëne

Per 1 juli 2023 wijzigt het Register sociale hygiëne. In dit register zijn de diploma’s kennis en inzicht sociale hygiëne (SVH-diploma) opgenomen. Deze wijziging heeft gevolgen voor degenen die in het huidige Register sociale hygiëne staan ingeschreven.

Vanaf 1 juli 2023 wordt de registratie van de SVH-diploma’s beheerd door een andere partij, de Landelijke commissie sociale hygiëne. Met de overgang van de registratie wordt het register ook geactualiseerd. Daarom moet iedereen die in het huidige register staat ingeschreven de registratie bevestigen en eventueel corrigeren (achternaam/adres). Dat is kosteloos. Het bevestigen en eventueel corrigeren moet gebeuren vóór 1 juli 2028. Gebeurt dat niet tijdig, dan vervalt de registratie en wordt het SVH-diploma uit het register verwijderd. Het bevestigen van de registratie kan via www.registersocialehygiene.nl/registratie-herbevestigen.

BIBOB formulier

Hieronder vind je het BIBOB formulier als PDF-bestand. Je kunt het formulier digitaal invullen, uitprinten om een handtekening te zetten, scannen en vervolgens mailen naar vergunningen@kempengemeenten.nl of per post opsturen.

Hoe lang duurt het?

 • Je krijgt binnen 8 weken bericht voor een commerciële vergunning. 
 • Als je de vergunning aanvraagt voor een vereniging of stichting krijg je binnen 6 maanden bericht.

Bezwaar maken

Als je het niet eens bent met de beslissing van de gemeente kun je binnen 6 weken bezwaar maken

Contactpersonen

Wil je meer informatie of een afspraak maken? Neem dan contact met ons op via het contactformulier. Wij zijn op werkdagen tussen 8.30 uur en 12.30 uur ook telefonisch bereikbaar via telefoonnummer 088-4970939.

Vergunningen en meldingen worden behandeld door team Vergunningen van de Kempengemeenten. Dit team is gevestigd in het gemeentehuis van Eersel.

Heeft deze informatie u geholpen?