Als asbest breekt, verbrandt of afbrokkelt, komen kankerverwekkende stoffen vrij. Daarom moet je je bij het verwijderen van asbest houden aan strenge regels.

 • Als je asbest wilt verwijderen in of bij jouw woning, moet je dit altijd melden bij de gemeente. Dit geldt ook als je bijvoorbeeld vergunningsvrij mag (ver)bouwen. Als hierbij asbest vrijkomt moet je dit melden.
 • Als je niet de eigenaar bent van de woning, maar de huurder, moet je eerst contact opnemen met de verhuurder.

Voor meer vragen en antwoorden kun je terecht bij het Kenniscentrum InfoMil van Rijkswaterstaat.

Hoe werkt het?

Asbest moet op de milieustraat in een speciale container worden gedaan. Als je van die mogelijkheid gebruik maakt, kunt u het kosteloos inleveren. Hierbij gelden wel de volgende speciale voorwaarden:

 • Asbest moet op de milieustraat in een speciale container worden opgeslagen. Als de container vol is, kun je geen asbest achterlaten. Daarom kun je het best vóór het aanleveren van asbest telefonisch een afspraak maken via: 06 – 10 92 77 52 (alleen bereikbaar tijdens openingstijden van de milieustraat).
 • Wil je weten hoe je het asbesthoudend materiaal moet inpakken en aanleveren? Kijk dan op MijnAfvalwijzer onder de button 'Asbest' (asbest moet in tenminste 2 lagen van doorzichtig plastic van ten minste 0,2 mm, stofdicht (naden afplakken) aangeleverd worden en asbest moet verpakt zijn in handzame pakketten: ze moeten door één persoon te tillen zijn).
 • Er mag maximaal 35 m2 worden aangeleverd.
 • Voor sloopafval dat op asbest lijkt, gelden dezelfde regels en voorwaarden als voor asbest. Het is niet altijd met zekerheid te zeggen of iets asbest is, vandaar dat zorgvuldigheid nodig is.
 • Al het andere asbest (grotere hoeveelheden dakplaten, niet hechtgebonden, etc.) moet je afvoeren naar/via een erkende verwerker.

Meer informatie over het verwijderen van asbest door particulieren vind je op de website van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Wat moet ik doen?

Als je asbest gaat verwijderen, moet je een sloopmelding doen.

Doe de melding minimaal 4 weken voordat je de asbest gaat verwijderen. In een aantal gevallen doe je dit uiterlijk 5 werkdagen van tevoren:

 • Je verwijdert als particulier geschroefde platen waarin de asbestvezels hechtgebonden zijn (geen dakleien). Het moet gaan om asbest uit woningen of bijgebouwen op je eigen erf, die niet bedoeld zijn of gebruikt worden voor je beroep of bedrijf. Je mag maximaal 35 m2 verwijderen per perceel.
 • Je verwijdert als particulier vloertegels of niet-gelijmde vloerbedekking met asbest. Het moet gaan om asbest uit woningen of bijgebouwen op het eigen erf, die niet bedoeld zijn of gebruikt worden voor je beroep of bedrijf. Je mag maximaal 35 m2 per perceel verwijderen.

Na de sloopmelding

De gemeente stuurt je een ontvangstbevestiging van de sloopmelding. Als de melding niet compleet is, krijg je hiervan bericht en moet je een nieuwe melding doen. Als de melding wel compleet is, kunnen we voorwaarden stellen aan de sloopwerkzaamheden. Aan deze voorwaarden moet je je houden.

Start en einde werkzaamheden melden

 • Je meldt minimaal 2 werkdagen van tevoren bij de gemeente dat je gaat beginnen met het verwijderen van asbest.
 • Als je klaar bent met de werkzaamheden, meld je dit op de 1e werkdag nadat je klaar bent met de werkzaamheden.

Wat moet ik meenemen?

 • naam en adres eigenaar van het gebouw dat asbest bevat
 • naam en adres uitvoerder van de werkzaamheden
 • adres, kadastraal nummer en soort gebouw
 • de data en tijdstippen waarop je gaat slopen
 • hoe je gaat slopen
 • gegevens over de afvalstoffen en hoe je deze gaat afvoeren
 • een situatietekening op schaal van het perceel waar de te slopen bouwwerken op zijn aangegeven

Asbestinventarisatierapport

In deze gevallen stuur je ook een asbestinventarisatierapport mee:

 • Je verwijdert meer dan 35 m2 asbesthoudend materiaal.
 • Je verwijdert asbest uit een gebouw dat gebouwd is vóór 1994.

Het rapport moet worden opgesteld door een gecertificeerd asbestinventarisatiebedrijf.

Hoe lang duurt het?

Je kunt 4 weken na de melding beginnen met asbest verwijderen. Als je een melding hebt gedaan voor werkzaamheden die je uiterlijk 5 werkdagen van tevoren moest melden, kun je na 5 werkdagen beginnen met de sloop.

Als je bericht hebt gekregen dat de melding niet volledig is, mag je nog niet beginnen. Je moet eerst een nieuwe melding doen. De termijn begint dan opnieuw.

Aanvullende informatie

In onderstaande pdf vindt een een infographic met daarin aangegeven de plekken waar in en rond het huis asbest het meest is toegepast.

Infographic 'Meest voorkomende asbestverdachte toepassingen in en rond het huis'

Als je niet zeker weet of een bepaald materiaal asbest bevat, kijk je op de asbestwegwijzer om een indruk te krijgen in welke materialen asbest kan zitten. Alleen een gecertificeerd bedrijf mag onderzoeken of er asbest aanwezig is. Op www.ascert.nl kun je zoeken of een bedrijf is gecertificeerd als asbestverwijderingsbedrijf.

Contactpersonen

Wilt u meer informatie of een afspraak maken? Neem dan contact met ons op via het contactformulier. Wij zijn op werkdagen tussen 8.30 uur en 12.30 uur ook telefonisch bereikbaar via telefoonnummer 088-4970939.

Vergunningen en meldingen worden behandeld door team Vergunningen van de Kempengemeenten. Dit team is gevestigd in het gemeentehuis van Eersel.

Heeft deze informatie u geholpen?