Bodemenergie

Met bodemenergie kunnen gebouwen, woningen, kassen en fabrieken op een duurzame manier worden verwarmd en gekoeld. Door gebruik te maken van deze energie helpt u mee fossiele brandstof te besparen. En u helpt de CO2-uitstoot te beperken. Er zijn 2 systemen om gebruik te maken van deze energie in de bodem:

  • In een open bodemenergiesysteem gebruikt u het grondwater om te koelen of te verwarmen. Grondwater is in de zomer koeler dan de omgeving en in de winter juist warmer.
  • In een gesloten bodemenergiesysteem (bodemwarmtewisselaar) gaat water in buizen door de bodem, zonder direct contact met het grondwater.

Als u gebruik wilt maken van deze energie moet u daarvoor een melding doen of een vergunning aanvragen.

Hoe werkt het?

U regelt een melding of vergunning voor bodemenergie via het Omgevingsloket.

Melding

Een melding moet minimaal 4 weken voor de start van de aanleg van het bodemenergiesysteem gedaan worden. Doe een melding als:

  • u een gesloten systeem met een vermogen kleiner dan 70 kW bouwt .
  • u een open systeem bouwt dat minder dan 10 m3 grondwater per uur uit de bodem haalt.

Let op: in een gebied met een plan voor bodemenergie kunt u geen melding doen. Daar moet u altijd een vergunning aanvragen.

Vergunning

Een vergunning moet minimaal 8 weken voor de start van de aanleg van het bodemenergiesysteem aangevraagd worden. Vraag een vergunning aan als:

  • u een gesloten systeem bouwt met een vermogen groter dan 70 kW.
  • u een open systeem bouwt dat 10 m3 of meer grondwater per uur uit de bodem haalt.
  • u een systeem bouwt in een gebied waarvoor een plan voor bodemenergie geldt.

Blijkt dat er gegevens of berekeningen missen? Dan heeft dat gevolgen voor de behandeltermijn. Het aanleggen van uw systeem kan hierdoor vertraging oplopen.

Wat moet ik doen?

Controleer bij het Omgevingsloket of u een melding moet doen of een vergunning moet aanvragen.

Het Omgevingsloket stuurt uw melding of vergunningaanvraag door naar de gemeente. De gemeente handelt de aanvraag verder voor u af.

Aanvullende informatie

Sinds 1 juli 2013 moet u melding doen wanneer u een gesloten systeem met een vermogen van minder dan 70 kW bouwt. Had u al eerder zo’n systeem? Dan is het aan te raden vrijwillig een melding te doen. Wat verder in de grond gebeurt, mag namelijk niet nadelig zijn voor uw bodemenergie. Daarnaast krijgt de gemeente dan een completer beeld van de bodem. Dat helpt om zo goed mogelijk gebruik te kunnen maken van bodemenergie.

Contactpersonen

Wilt u meer informatie of een afspraak maken? Neem dan contact met ons op via het contactformulier. Wij zijn op werkdagen tussen 8.30 uur en 12.30 uur ook telefonisch bereikbaar via telefoonnummer 088-4970939.

Vergunningen en meldingen worden behandeld door team Vergunningen van de Kempengemeenten. Dit team is gevestigd in het gemeentehuis van Eersel.

Heeft deze informatie u geholpen?