Als je een of meer bomen wil kappen, verplanten of flink wil snoeien, heb je daarvoor soms een omgevingsvergunning nodig.

Hoe werkt het?

Het kappen van een boom kan noodzakelijk/gewenst zijn als:

 1. De boom een gevaar vormt.
 2. De boom zon en zicht wegneemt.
 3. Het vanuit het oogpunt van onderhoud wenselijk is dat de boom wordt gekapt (bijvoorbeeld om andere bomen meer ruimte te geven).

Aanvullende voorwaarden

De gemeente kan aan de vergunning bepaalde voorwaarden verbinden, zoals een herplantplicht. We kunnen daarnaast een termijn stellen waarbinnen moet worden voldaan aan de herplantverplichting.

Als de houtopstand onder werking van de Boswet valt, moet het kappen met een standaard formulier worden gemeld bij Dienst Regelingen, Uitvoerders Boswet

Weigeringsgronden

De redenen op grond waarvan we een vergunning kan weigeren, zijn

 1. De natuur- en milieuwaarde van de houtopstand.
 2. De landschappelijke waarde van de houtopstand.
 3. De waarde van de houtopstand voor stads- en dorpsschoon.
 4. De beeldbepalende waarde van de houtopstand.
 5. De cultuurhistorische waarde van de houtopstand.
 6. De waarde voor recreatie en de leefbaarheid van de houtopstand.
 7. Het ontbreken van onevenredige overlast.

Bij een aanvraag van een omgevingsvergunning moeten we de belangen van handhaving van de te kappen houtopstand afwegen tegen de belangen bij verwijdering. Het kan dus voorkomen dat een waardevolle boom toch gekapt wordt, bijvoorbeeld als deze dreigt om te waaien.

 • Je kunt alleen een omgevingsvergunning aanvragen, als je de eigenaar bent van de grond waarop de boom staat.
 • De gemeente kan bepalen dat je de boom alleen mag kappen, als je een nieuwe boom plant die in geld net zoveel waard is als de gekapte boom. De gemeente bepaalt dan ook binnen welke termijn je dit moet doen.

Vergunning geweigerd

Je krijgt geen vergunning als de gemeente andere belangen belangrijker vindt. Deze belangen kunnen te maken hebben met:

 • het behoud van natuur
 • cultuurgeschiedenis
 • het landschap
 • stads- of dorpsbeeld

Het kappen van bomen en houtopstand is aan regels gebonden. Deze regelgeving is opgenomen in de Verordening Fysieke Leefomgeving. Hierin staat onder andere omschreven dat je alleen voor het kappen van bomen met een stamomtrek van meer dan 150 centimeter (gemeten op een hoogte van 130 centimeter boven het maaiveld) een vergunning nodig heeft. Een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor kappen kun je bij de gemeente indienen. Afwijzingsgronden kunnen zijn dat de boom geen hinder oplevert, een markant onderdeel is van een bepaalde straat of onderdeel uitmaakt van een bij elkaar behorende bomenrij.

Wat moet ik doen?

 • Overleg altijd eerst met omwonenden of zij bezwaar hebben tegen het kappen van de boom.
 • Via het Omgevingsloket check je of er een vergunning nodig is.
 • Als blijkt dat je een vergunning nodig hebt, kun je die direct aanvragen met je DigiD (particulieren) of eHerkenning (bedrijven).
 • Geef in je aanvraag aan:
  • om wat voor soort boom het gaat;
  • waar de boom staat;
  • of het om één of meerdere bomen gaat;
  • hoe je het kappen aan wilt pakken;
  • waarom je de boom wilt kappen.
 • Als de boom ziek is, voeg je een verklaring van een boomdeskundige toe.

Wat kost het?

De kosten voor een omgevingsvergunning voor het kappen van een boom bedraagt € 99,45.

Hoe lang duurt het?

 • Binnen 8 weken ontvang je bericht of je de vergunning krijgt.
 • De gemeente kan deze termijn eenmalig met 6 weken verlengen.

Bezwaar maken

Als je het niet eens bent met de beslissing van de gemeente, kun je binnen 6 weken bezwaar maken.

Aanvullende informatie

Voor het kappen van bomen die onder de Wet natuurbescherming vallen moet je een kapmelding doen. Dit zijn bijvoorbeeld bomen buiten de bebouwde kom. Meer informatie vind je bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Contactpersonen

Wilt u meer informatie of een afspraak maken? Neem dan contact met ons op via het contactformulier. Wij zijn op werkdagen tussen 8.30 uur en 12.30 uur ook telefonisch bereikbaar via telefoonnummer 088-4970939.

Vergunningen en meldingen worden behandeld door team Vergunningen van de Kempengemeenten. Dit team is gevestigd in het gemeentehuis van Eersel.

Heeft deze informatie u geholpen?