We controleren of iedereen die bouwt of verbouwt, zich aan de regels houdt. Bijvoorbeeld of er gebouwd wordt volgens bouwtechnische regels. En of er wel een vergunning om te verbouwen is. Ook controleren we op lawaai, trillingen en afval.

Als je denkt dat een bouw of verbouwing niet volgens de regels gaat, kun je dit melden bij de gemeente.

Hoe werkt het?

De toezichthouders van de gemeente voeren de controle uit. Zij mogen:

  • gebouwen binnengaan zonder toestemming
  • informatie opvragen
  • zakelijke gegevens en documenten bekijken en kopieën hiervan maken
  • zaken onderzoeken, bijvoorbeeld verpakkingen openen en spullen meenemen

De toezichthouders mogen nooit woningen binnengaan zonder toestemming van de bewoners.

Als blijkt dat een bouw of verbouwing niet volgens de regels gaat, kunnen wij de bouw of verbouwing stopzetten. Ook kan de gemeente de toegang tot het gebouw sluiten.

Wat moet ik doen?

In de omgevingsvergunning staat precies aangegeven, wanneer je controlemomenten voor het bouwtoezicht moet melden. Voorbeelden zijn het keuren van grondwerk en wapening en het gereedmelden van het bouwwerk. Dit kun je melden onder het tabblad direct regelen.

Wil je een klacht of melding over bouwwerkzaamheden doorgeven? Neem dan contact op met team Toezicht en Handhaving van Samenwerking Kempengemeenten.  

Wil je informatie over een bestaand bouwwerk? Neem dan telefonisch contact op met de gemeente om een dossier op te vragen. Deze kun je inzien.

Aanvullende informatie

Vanwege diverse wettelijke regelingen en landelijke ontwikkelingen is het nodig dat de gemeente beschikt over een betrouwbare en actuele informatie van onder andere gebouwen, riolering, groenvoorzieningen, openbare verlichting, etc. Deze informatie wordt deels ook landelijk beschikbaar gesteld. Daarom worden ook bouwwerken ingemeten. Dit gebeurt voor bouwwerken die met vergunning worden gebouwd, maar ook voor vergunningsvrije bouwwerken. Zodra een bouwwerk meetbaar is, kan een medewerker van SSC de Kempen namens de gemeente een bezoek brengen aan het perceel om de verandering in te meten. Wij vragen je hieraan medewerking te verlenen.

Contactpersonen

Wilt u meer informatie of een afspraak maken? Neem dan contact met ons op via het contactformulier. Wij zijn op werkdagen tussen 8.30 uur en 12.30 uur ook telefonisch bereikbaar via telefoonnummer 088-4970939.

Vergunningen en meldingen worden behandeld door team Vergunningen van de Kempengemeenten. Dit team is gevestigd in het gemeentehuis van Eersel.

Heeft deze informatie je geholpen?