Wat is het?

Als je een omgevingsvergunning hebt aangevraagd voor een bouw of verbouwing, kan de gemeente je aanvraag voorleggen aan de adviescommissie omgevingskwaliteit (voorheen welstandscommissie). Deze commissie bekijkt:

  • hoe het gebouw er na de bouw of verbouwing uit komt te zien; 
  • welke materialen er gebruikt worden;
  • of je bouwplan past in de bestaande omgeving of bij andere bouwplannen in de omgeving; 
  • of je bouwplan voldoende kwaliteit heeft.

De eisen die de gemeente aan een bouw of verbouwing stelt, kan je bekijken in de welstandsnota van de gemeente. Wil je bouwen of verbouwen in het buitengebied? Bekijk dan de nota ruimtelijke kwaliteit onderaan deze pagina, of via de klikbare kaart(externe link).

Hoe werkt het?

Wil je van tevoren weten of uw bouwplan voldoet aan het (tijdelijke) omgevingsplan en aan de eisen van welstand? Vraag dan een vooroverleg aan. Stuur het aanvraagformulier vooroverleg met tekeningen naar vergunningen@kempengemeenten.nl. Of vul het formulier digitaal in.

Digitaal invullen

Als je al een vooroverleg heeft gedaan en naar aanleiding daarvan een omgevingsvergunning aan wilt vragen of direct een omgevingsvergunning aan wilt vragen kan je dat doen via het Omgevingsloket(externe link)

Je aanvraag wordt eerst getoetst aan het (tijdelijke) omgevingsplan. Als daaraan voldaan wordt of als er van het omgevingsplan afgeweken kan worden volgt een toets aan de welstandseisen. Voor veel kleine verbouwingen en kleine bouwwerken bestaat de welstandstoets uit een toets aan sneltoetscriteria. In andere gevallen wordt je aanvraag voorgelegd aan de adviescommissie omgevingskwaliteit. De adviescommissie omgevingskwaliteit geeft een advies aan de gemeente.

Wanneer de advisering plaatsvindt bij een vooroverleg volgt na ontvangst van het advies een eindconclusie over het vooroverleg. Als er een positief advies is gekomen betekent dat dat een omgevingsvergunning aangevraagd kan worden. Bij een negatief advies moet het bouwplan worden aangepast. Na aanpassing wordt het bouwplan opnieuw aan de adviescommissie  omgevingskwaliteit voorgelegd. 

Wanneer de advisering plaatsvindt bij een aanvraag omgevingsvergunning volgt na ontvangst van een positief advies de bouwtechnische toets, wanneer geen sprake is van gevolgklasse 1 in het kader van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen. Bij een negatief advies moet ook hier het bouwplan worden aangepast. Wordt dat niet gedaan dan moet de omgevingsvergunning geweigerd worden.

De adviescommissie omgevingskwaliteit

De adviescommissie omgevingskwaliteit is een externe adviescommissie. De adviescommissie is onderdeel van Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant. Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant stelt de leden van de adviescommissie aan. De adviescommissie bestaat uit 2 vaste leden. Wanneer het gaat om advisering over monumenten sluit een daarvoor deskundig lid aan. De adviescommissie wordt ondersteund door een secretaris.

De adviescommissie vergadert elke week op woensdag. De vergadering vindt wisselend fysiek of digitaal plaats. Zowel de fysieke als de digitale vergadering is openbaar. Fysieke vergaderingen vinden plaats op het gemeentehuis van Eersel of Oirschot. Wil je een vergadering bijwonen of heb je vragen over of voor de adviescommissie? Neem dan contact op met de secretaris van de adviescommissie, bereikbaar via telefoonnummer 088 - 497 04 26. 

Wat moet ik meenemen?

Voor de welstandsadvisering zijn de volgende gegevens nodig:

  • Tekeningen van de gewenste bouw of verbouwing.
  • Details over hoe het gebouw eruit komt te zien.
  • Kleurenfoto's van hoe het gebouw en de aangrenzende bouwwerken er nu uitzien.
  • Gegevens over de bouwmaterialen en kleuren die je wilt gebruiken.

Wat kost het?

Een vooroverleg is gratis. Aan een omgevingsvergunning zijn kosten verbonden. De kosten zijn afhankelijk van wat er gebouwd of verbouwd wordt. 

Contactpersonen

Wil je meer informatie of een afspraak maken? Neem dan contact met ons op via het contactformulier.

Vergunningen en meldingen worden behandeld door team Vergunningen van de Kempengemeenten. Dit team is gevestigd in het gemeentehuis van Eersel.

Heeft deze informatie u geholpen?