Als u een omgevingsvergunning hebt aangevraagd, of voordat u dat gaat doen een vooroverleg heeft ingediend, voor een bouw of verbouwing, kan de gemeente uw aanvraag voorleggen aan de welstandscommissie. De welstandscommissie bekijkt:

  • hoe het gebouw er na de bouw of verbouwing uit komt te zien; 
  • welke materialen er gebruikt worden;
  • of uw bouwplan past in de bestaande omgeving of bij andere bouwplannen in de omgeving; 
  • of uw bouwplan voldoende kwaliteit heeft.

De eisen die de gemeente aan een bouw of verbouwing stelt, kunt u bekijken in de welstandsnota van de gemeente. Wilt u bouwen of verbouwen in het buitengebied? Bekijk dan de nota ruimtelijke kwaliteit onderaan deze pagina, of via de klikbare kaart(externe link).

Hoe werkt het?

Wilt u van tevoren weten of uw bouwplan voldoet aan het bestemmingsplan en aan de eisen van welstand? Vraag dan een vooroverleg aan. Stuur het aanvraagformulier vooroverleg met tekeningen naar vergunningen@kempengemeenten.nl. Als u al een vooroverleg heeft gedaan en naar aanleiding daarvan een omgevingsvergunning aan wilt vragen of direct een omgevingsvergunning aan wilt vragen kunt u dat doen via het Omgevingsloket online(externe link)

Uw aanvraag wordt eerst getoetst aan het geldende bestemmingsplan. Als daaraan voldaan wordt of als er van het bestemmingsplan afgeweken kan worden volgt een toets aan de welstandseisen. Voor veel kleine verbouwingen en kleine bouwwerken bestaat de welstandstoets uit een toets aan sneltoetscriteria. In andere gevallen wordt uw aanvraag voorgelegd aan de welstandscommissie. De welstandscommissie geeft een advies aan de gemeente.

Wanneer de advisering plaatsvindt bij een vooroverleg volgt na ontvangst van het advies een eindconclusie over het vooroverleg. Als er een positief advies is gekomen betekent dat dat een omgevingsvergunning aangevraagd kan worden. Bij een negatief advies moet het bouwplan worden aangepast. Na aanpassing wordt het bouwplan opnieuw aan de welstandscommissie voorgelegd. 

Wanneer de advisering plaatsvindt bij een aanvraag omgevingsvergunning volgt na ontvangst van een positief advies de bouwtechnische toets. Bij een negatief advies moet ook hier het bouwplan worden aangepast. Wordt dat niet gedaan dan moet de omgevingsvergunning geweigerd worden.

De welstandscommissie

De welstandscommissie is een externe adviescommissie. De welstandscommissie is onderdeel van Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant. Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant stelt de leden van de welstandscommissie aan. De welstandscommissie bestaat uit 2 vaste leden. Wanneer het gaat om advisering over monumenten sluit een daarvoor deskundig lid aan. De welstandscommissie wordt ondersteund door een secretaris.

De welstandscommissie vergadert elke week op woensdag. De vergadering vindt wisselend fysiek of digitaal plaats. Zowel de fysieke als de digitale vergadering is openbaar. Fysieke vergaderingen vinden plaats op het gemeentehuis van Eersel of Oirschot. Wilt u een vergadering bijwonen of heeft u vragen over of voor de welstandscommissie? Neem dan contact op met de secretaris van de welstandscommissie, bereikbaar via telefoonnummer 088 - 497 04 26. 

Wat moet ik meenemen?

Voor de welstandsadvisering zijn de volgende gegevens nodig:

  • Tekeningen van de gewenste bouw of verbouwing.
  • Details over hoe het gebouw eruit komt te zien.
  • Kleurenfoto's van hoe het gebouw en de aangrenzende bouwwerken er nu uitzien.
  • Gegevens over de bouwmaterialen en kleuren die u wilt gebruiken.

Wat kost het?

Een vooroverleg is gratis. Aan een omgevingsvergunning zijn kosten verbonden. De kosten zijn afhankelijk van wat er gebouwd of verbouwd wordt. 

Contactpersonen

Wilt u meer informatie of een afspraak maken? Doe dit via het contactformulier of neem op werkdagen tussen 9 en 12 uur telefonisch contact op via 0497 - 650 650.

Vergunningen en meldingen worden behandeld door team Vergunningen van de Kempengemeenten. Dit team is gevestigd in het gemeentehuis van Eersel.

Heeft deze informatie u geholpen?