Bouw en verbouwing, welstand

Als je een omgevingsvergunning hebt aangevraagd voor een bouw of verbouwing, kan de gemeente je aanvraag voorleggen aan de adviescommissie omgevingskwaliteit (voorheen welstandscommissie). Op deze pagina lees je meer over deze commissie en de toets die zij doen.

De adviescommissie omgevingskwaliteit bekijkt:

  • hoe het gebouw er na de bouw of verbouwing uit komt te zien; 
  • welke materialen er gebruikt worden;
  • of je bouwplan past in de bestaande omgeving of bij andere bouwplannen in de omgeving; 
  • of je bouwplan voldoende kwaliteit heeft.

De eisen die de gemeente aan een bouw of verbouwing stelt, kan je bekijken in de welstandsnota van de gemeente. Wil je bouwen of verbouwen in het buitengebied? Bekijk dan de nota ruimtelijke kwaliteit.

Vooroverleg

Wil je van tevoren weten of je bouwplan voldoet aan het (tijdelijke) omgevingsplan en aan de eisen van welstand? Vraag dan een vooroverleg aan. Stuur het aanvraagformulier vooroverleg met tekeningen naar vergunningen@kempengemeenten.nl. Of vul het formulier digitaal in.

Digitaal invullen

Wanneer de advisering plaatsvindt bij een vooroverleg, volgt na ontvangst van het advies een eindconclusie over het vooroverleg. Is het advies positief? Dan kan je een omgevingsvergunning aanvragen. Bij een negatief advies moet je het bouwplan aanpassen. Daarna leg je het bouwplan opnieuw voor de adviescommissie omgevingskwaliteit. 

Wat moet ik meenemen/meesturen?

Voor de welstandsadvisering zijn de volgende gegevens nodig:

  • Tekeningen van de gewenste bouw of verbouwing.
  • Details over hoe het gebouw eruit komt te zien.
  • Kleurenfoto's van hoe het gebouw en de aangrenzende bouwwerken er nu uitzien.
  • Gegevens over de bouwmaterialen en kleuren die je wilt gebruiken.

Advies bij aanvraag omgevingsplan

Als je al een vooroverleg hebt gedaan en naar aanleiding daarvan een omgevingsvergunning aan wilt vragen of direct een omgevingsvergunning aan wilt vragen kan je dat doen via het Omgevingsloket

Je aanvraag wordt eerst getoetst aan het (tijdelijke) omgevingsplan. Daarna volgt een toets aan de welstandseisen. Voor veel kleine verbouwingen en kleine bouwwerken bestaat de welstandstoets uit een toets aan sneltoetscriteria. In andere gevallen wordt je aanvraag voorgelegd aan de adviescommissie omgevingskwaliteit. De adviescommissie omgevingskwaliteit geeft een advies aan de gemeente.

Na een positief advies volgt er een bouwtechnische toets. Bij een negatief advies moet je je bouwplannen aanpassen, anders kan de omgevingsvergunning niet goedgekeurd worden.

Wat kost het?

Een vooroverleg is gratis. Aan een omgevingsvergunning zijn kosten verbonden. De kosten zijn afhankelijk van wat er gebouwd of verbouwd wordt. 

De adviescommissie omgevingskwaliteit

De adviescommissie omgevingskwaliteit is een externe adviescommissie. De adviescommissie is onderdeel van Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant. Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant stelt de leden van de adviescommissie aan. De adviescommissie bestaat uit 2 vaste leden. Wanneer het gaat om advisering over monumenten sluit een daarvoor deskundig lid aan. De adviescommissie wordt ondersteund door een secretaris.

De adviescommissie vergadert elke week op woensdag. De vergadering vindt wisselend fysiek of digitaal plaats. Zowel de fysieke als de digitale vergadering is openbaar. Fysieke vergaderingen vinden plaats op het gemeentehuis van Eersel of Oirschot. Wil je een vergadering bijwonen of heb je vragen over of voor de adviescommissie? Neem dan contact op met de secretaris van de adviescommissie, bereikbaar via telefoonnummer 088 - 497 04 26

Contactpersonen

Wil je meer informatie of een afspraak maken? Neem dan contact op via het contactformulier. Wij zijn op werkdagen tussen 8.30 uur en 12.30 uur ook telefonisch bereikbaar via telefoonnummer 088 - 497 09 39.

Vergunningen en meldingen worden behandeld door team Vergunningen van de Kempengemeenten. Dit team is gevestigd in het gemeentehuis van Eersel.

Heeft deze informatie u geholpen?