In een omgevingsvergunning voor bouwen staan regels waaraan u zich moet houden. Als u klaar bent met de werkzaamheden, dan meldt u dit bij de gemeente. De gemeente bekijkt dan of u gebouwd hebt volgens de regels in de vergunning.

Als u volgens de regels gebouwd hebt, dan mag u het bouwwerk gaan gebruiken.

Wat moet ik doen?

  • U meldt bij de gemeente dat u klaar bent met het bouwwerk en dat u het wilt gebruiken.
  • Doe dit uiterlijk op de eerste werkdag nadat u klaar bent met de werkzaamheden.
  • Doe de melding schriftelijk. Zo kunt u laten zien dat u zich aan uw meldingsplicht hebt gehouden.

U kunt de melding doen door middel van bij de omgevingsvergunning toegevoegd gereedmeldingskaartje.

Aanvullende informatie

Vanwege diverse wettelijke regelingen en landelijke ontwikkelingen is het nodig dat de gemeente beschikt over een betrouwbare en actuele informatie van onder andere gebouwen, riolering, groenvoorzieningen, openbare verlichting, etc. Deze informatie wordt deels ook landelijk beschikbaar gesteld. Daarom worden ook bouwwerken ingemeten. Dit gebeurt voor bouwwerken die met vergunning worden gebouwd, maar ook voor vergunningvrije bouwwerken. Zodra een bouwwerk meetbaar is, kan een medewerker van SSC de Kempen namens de gemeente een bezoek brengen aan uw perceel om de verandering in te meten. Wij verzoeken u hieraan medewerking te verlenen.

Contactpersonen

Wilt u meer informatie of een afspraak maken? Doe dit via het contactformulier of neem op werkdagen tussen 9 en 12 uur telefonisch contact op via 0497 - 650 650.

Toezicht wordt uitgevoerd door team Toezicht en Handhaving van de Kempengemeenten. Dit team is gevestigd in het gemeentehuis van Eersel.

Heeft deze informatie u geholpen?