Bouwwerk, gereedmelding

In een omgevingsvergunning voor bouwen staan regels waaraan je je moet houden. Als je klaar bent met de werkzaamheden, dan meld je dit bij de gemeente. Wij bekijken dan of je gebouwd hebt volgens de regels in de vergunning.

Als je volgens de regels gebouwd hebt, dan mag je het bouwwerk gaan gebruiken.

Wat moet ik doen?

  • Je meldt bij de gemeente dat je klaar bent met het bouwwerk en dat je het wilt gebruiken.
  • Doe dit uiterlijk op de eerste werkdag nadat de werkzaamheden zijn afgerond.
  • Doe de melding schriftelijk. Zo kun je laten zien dat je zich aan de meldingsplicht hebt gehouden.

Je kunt de melding doen door middel van bij de omgevingsvergunning toegevoegd gereedmeldingskaart.

Aanvullende informatie

Vanwege diverse wettelijke regelingen en landelijke ontwikkelingen is het nodig dat de gemeente beschikt over een betrouwbare en actuele informatie van onder andere gebouwen, riolering, groenvoorzieningen, openbare verlichting, etc. Deze informatie wordt deels ook landelijk beschikbaar gesteld. Daarom worden ook bouwwerken ingemeten. Dit gebeurt voor bouwwerken die met vergunning worden gebouwd, maar ook voor vergunningsvrije bouwwerken. Zodra een bouwwerk meetbaar is, kan een medewerker van SSC de Kempen namens de gemeente een bezoek brengen aan jouw perceel om de verandering in te meten. Wij vragen je hieraan medewerking te verlenen.

Contactpersonen

Wil je meer informatie of een afspraak maken? Neem dan contact met ons op via het contactformulier.

Toezicht wordt uitgevoerd door team Toezicht en Handhaving van de Kempengemeenten. Dit team is gevestigd in het gemeentehuis van Eersel.

Heeft deze informatie u geholpen?