De inhoud is geladen.

Centrumplan 'Nieuw hart voor Reusel'

Centrumplan 'Nieuw hart voor Reusel'

We werken aan een nieuw hart voor Reusel. Het nieuwe centrum biedt een aantrekkelijk en ruim boodschappencentrum dat goed bereikbaar is en voldoende parkeerruimte. Het 'nieuwe hart van Reusel’ wordt veilig, sfeervol en gezellig en biedt ruimte voor groen en terrassen. Daarnaast komen er nieuwe woningen voor diverse doelgroepen. Op deze pagina houden we je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

Nu het bestemmingsplan ‘Stedelijk Gebied, Centrum Reusel’ door de uitspraak van de rechter onherroepelijk is geworden zijn we in een nieuwe fase beland van het Centrumplan Reusel. We kunnen na jaren van plannen maken meer richting de uitvoering van het Centrumplan werken.

Er is de afgelopen jaren veel overleg geweest met betrokken bedrijven en andere instellingen over de plannen in het centrum van Reusel. Maar het gaat er nu toch echt van komen, de plannen kunnen verder worden uitgewerkt.

Winkels die verhuizen

Als onderdeel van het nieuwe Centrumplan zullen sommige winkels verhuizen. De Albert Heijn verplaatst naar de zuidkant van de Markt. In het gebouw waar de Albert Heijn nu zit, komt de Action te zitten. Zo wordt het nieuwe centrum een extra aantrekkelijke en gemakkelijke plek om een boodschap te doen.

MFA De Kei

Een ander belangrijk onderdeel van het nieuwe Centrumplan is de vernieuwing van De Kei. Eind 2024 hopen we je weer te kunnen ontvangen in het nieuwe MFA De Kei. Meer informatie over de bouw van de Kei vind je op de speciaal daarvoor ingerichte informatiepagina

Waar zitten we in het proces?

Tussen het eerste plan en een nieuw centrum zitten veel tussenstappen. In deze tijdlijn zetten we de belangrijkste stappen die al gezet zijn én de stappen die we nog moet zetten op een rij. Zo zie je precies waar we zitten in het proces. 

* Datums in de toekomst kunnen nog veranderen.

 1. Afgerond: November 2021

  Het bestemmingsplan Centrum Reusel wordt door de gemeenteraad vastgesteld.

 2. Afgerond: Augustus 2023

  De Raad van State verklaart het beroep van inwoners ongegrond. Daarmee is het bestemmingsplan Centrum Reusel onherroepelijk.

 3. Momenteel bezig: 2024

  Inwoners worden geïnformeerd over de huidige stand van zaken.

 4. Nog te doen: 2024 en verder

  We gaan aan de slag met de bouw van het nieuwe hart voor Reusel.

Is er een verkeerskundige onderbouwing van het huidige en toekomstige verkeer in en om het centrum?

Met het verkeersmodel zijn de verkeerseffecten van het centrumplan inzichtelijk gemaakt. Dit verkeersmodel is ook onderdeel van het bestemmingsplan.

Is er overleg met de busmaatschappijen die de verbinding met Turnhout en Tilburg verzorgen?

De busmaatschappijen hebben een adviserende rol bij het centrumplan. Het busstation blijft op dezelfde plek aan de Wilhelminalaan. De bus kan over het nieuwe Marktplein rijden. We zijn met de busmaatschappijen in overleg over een eventuele afsluiting tijdens de weekmarkt en hoe de bussen dan kunnen rijden.

Waarom is er gekozen voor een verkeersweg over een parkeerplaats? Is dat niet onveilig?

We zorgen ervoor dat de Markt voor iedereen toegankelijk en leefbaar is. Dat doen we met veilige oversteekplaatsen, ruime parkeerplaatsen en voldoende ruimte achter geparkeerde auto’s voor winkelwagentjes en als looproute. Door de gescheiden rijbaan in twee richtingen over het plein, is er duidelijkheid voor de automobilist, maar ligt de snelheid. Door het gemeenschappelijk gebruik van het plein en de bochten in de rijbaan, wordt de snelheid ook verlaagd. Rondom het plein blijft een voetgangersgebied en over het plein loopt een fietsroute. Bij de inrichting gebruiken we verschillende materialen, zodat het onderscheid in functie duidelijk is.

Komt er eerst een gescheiden fietspad aan de Sleutelstraat met voldoende verlichting, voordat het centrum wordt afgesloten voor (vracht)verkeer?

Hierover neemt de raad eind september een besluit. Als zij akkoord zijn met het voorstel wat nu ligt, gaan we met bewoners van de Sleutelstraat en Weijereind in gesprek om te kijken hoe we een gescheiden fietspad kunnen aanleggen.