Centrumplan 'Nieuw hart voor Reusel' gaat nieuwe fase in

Afgelopen maanden zijn diverse onderdelen van het centrumplan uitgewerkt. De gemeenteraad nam een besluit over verkeersroutes voor auto’s, vrachtwagens, fietsers en voetgangers. Samen met initiatiefnemers is het gebied ten zuiden van de nieuwe Markt en ten noorden van de Markt uitgewerkt. De volgende stap is het opstellen van een nieuw bestemmingsplan. Hieronder volgt een presentatie met een tekening van de plannen.

Ook de openbare ruimte is verder uitgewerkt. Samen met een de werkgroepen wordt deze de komende maanden verder ingekleurd en gedetailleerd.

Ontwikkeling Markt Zuid

Het haalbaarheidsonderzoek, dat samen met initiatiefnemers is uitgevoerd, is afgerond. Hieruit blijkt dat de Centrumvisie realistisch is en verder uitgewerkt kan worden in een voorlopig ontwerp:

  • Winkelruimte voor een Jan Linders op de kop ten zuiden van de Markt.
  • Bovenop de supermarkt zijn 18 appartementen voorzien voor sociale en reguliere koopprijzen.
  • Bij de oude St. Jozefschool komen commerciële ruimte en een uitbouw op de begane grond. Op elke verdiepingen komen 5  appartementen.
  • Drie patiowoningen aan de achterzijde van de nieuwe supermarkt.
  • In een nieuw gebouw op de locatie van het oude gemeentehuis komen 15 appartementen voor sociale en reguliere koopprijzen.
  • Een parkeerterrein met 56 parkeerplaatsen aan de Groeneweg.

Met dit plan worden dus 38 nieuwe woningen in het centrum van Reusel toegevoegd dichtbij voorzieningen. Rondom de nieuwe gebouwen is ruimte voor groen en recreatie.