Samenwerking Reusel-De Mierden en de VVD zijn het eens geworden over de kernpunten die de komende raadsperiode centraal moeten staan. Soms is dat het voortzetten van het huidige beleid, maar vaak is dat een aanscherping ervan, dan wel een keuze voor een andere richting. Dit coalitieakkoord ligt nu op tafel bij het College van B&W. Zij werkt dit uit tot een zogenoemd Collegeprogramma. Hierin worden de piketpaaltjes geslagen van wat er de komende vier jaar in Reusel-De Mierden gaat gebeuren. Klik op onderstaande knop voor de volledige tekst van het coalitieakkoord 2022-2026.

Coalitieakkoord 2022-2026