Collecteren is het openbaar inzamelen van geld of goederen. Onder collecteren valt ook het aanbieden van een intekenlijst voor de inzameling van geld voor een goed doel of het houden van een wervingsactie voor nieuwe donateurs. Hiervoor is een vergunning nodig. 

Er is geen vergunning nodig als de collecte in besloten kring gehouden wordt. Ook is geen vergunning nodig voor organisaties die zijn vermeld op het landelijke collecte- of wervingsrooster van het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF). Dit is een overzicht met alle landelijke goede doelenorganisaties. Voorwaarde hierbij is wel dat collecteren en werven alleen mag in de week die op het collecte- of wervingsrooster is aangegeven voor die organisatie.

Als wel een vergunning nodig is en deze wordt verleend, wordt die vergunning op het landelijke collecte- of wervingsrooster toegevoegd. 

Klik hier als je een collectevergunning wil aanvragen.

Je hebt voor het aanvragen je DigiD (als inwoner) of eHerkenning (als organisatie) nodig. Heb je nog geen DigiD of eHerkenning? Vraag dit dan aan via www.digid.nl of www.eherkenning.nl.

Hoe werkt het?

Er mag alleen gecollecteerd worden op maandag tot en met zaterdag tussen 09.00 en 21.00 uur. Op zondagen en nationale feestdagen mag niet gecollecteerd worden. Dit geldt ook als geen vergunning nodig is.

Er mogen ook niet te veel collectes tegelijkertijd plaatsvinden. Daarom zijn er enkele regels voor het verlenen van collectevergunningen voor inzameling of werving:

  • Per kalenderjaar mag dezelfde organisatie maar één keer collecteren.
  • Een collectevergunning wordt voor maximaal één week verleend.
  • Per kalenderweek mag maximaal één landelijke en één plaatselijke organisatie apart collecteren.
  • Als een collecte niet in de hele gemeente wordt gehouden, mag in de dorpskernen waar de collecte niet wordt gehouden een andere collecte worden gehouden.
  • Een wervingsactie kan samenvallen met een andere landelijke of plaatselijke inzameling.

Wat kost het?

Het tarief voor een collectevergunning bedraagt €73,05.

Hoe lang duurt het?

Je ontvangt binnen 8 weken bericht of je de vergunning krijgt. Als de gemeente niet binnen deze termijn beslist, dan krijg je automatisch de vergunning om te collecteren.

Bezwaar maken

Als je het niet eens bent met de beslissing van de gemeente, dan kun je binnen 6 weken bezwaar maken.

Contactpersonen

Wilt u meer informatie of een afspraak maken? Neem dan contact met ons op via het contactformulier. Wij zijn op werkdagen tussen 8.30 uur en 12.30 uur ook telefonisch bereikbaar via telefoonnummer 088-4970939.

Vergunningen en meldingen worden behandeld door team Vergunningen van de Kempengemeenten. Dit team is gevestigd in het gemeentehuis van Eersel.

Heeft deze informatie u geholpen?