Belangstellenden, die een agrarisch bedrijf hebben, worden uitgenodigd om in te schrijven voor het pachten van landbouwgrond voor korte duur, op basis van eenmalige pacht (seizoen 2021).

Het inschrijfformulier met kaveltekeningen en bijbehorende algemene voorwaarden worden op verzoek toegezonden. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Ontwikkeling en Dienstverlening via 0497 - 650 650.

De inschrijving sluit op vrijdag 5 maart 2021.