Erfgoed geeft onze gemeente karakter en identiteit. Het herinnert ons aan de geschiedenis van de kernen, en maakt onze omgeving (nog) mooier. Door het behoud van erfgoed zorgen we ervoor dat iedereen zich thuis en prettig voelt in Reusel-De Mierden. Op deze pagina vind je meer informatie over het erfgoed in onze gemeente.

Wij zien het als onze taak om samen met het lokale erfgoedveld kennis over het plaatselijke erfgoed te delen met onze inwoners. Daarmee willen we inwoners meer bewustmaken van het unieke karakter van hun eigen leefomgeving en draagvlak creëren voor erfgoedbehoud

Gemeentelijke monumenten

Op deze kaart vind je een overzicht van de gebouwde en archeologische gemeentelijke monumenten. Klik op een monument voor meer informatie.

Sla de kaart over en ga naar de tekstversie van: Gemeentelijke monumenten

Tekstversie

O.L. Vrouwekerk

Thema: Kerkelijk
Type: Kerk

Adres

Kerkplein 1, 5541 KB, Reusel, NL

Fraterhuis

Thema: Kerkelijk
Type: Klooster

Adres

Groeneweg 9, 5541 AE, Reusel, NL

Pastorie

Thema: Kerkelijk
Type: Pastorie

Adres

Kerkstraat 1, 5541 KB, Reusel, NL

Pastorie

Thema: Kerkelijk
Type: Parochie

Adres

Willibrordlaan 23, 5096 BE, Hulsel, NL

Begraafplaats

Thema: Kerkelijk
Type: Begraafplaats

Adres

Kerkstraat 1, 5541 KB, Reusel, NL

Groen

Thema: Kerkelijk
Type: Religieus groen

Adres

Kerkstraat 1, 5541 KB, Reusel, NL

Groenestraat 3 (3a, 3b, 3c)

Thema: Historische bouwkunst
Type: Woonhuis

Adres

Groeneweg 3, 5541 AE, Reusel, NL

Groeneweg 4

Thema: Historische bouwkunst
Type: Woonhuis

Adres

Groeneweg 4, 5541 AH, Reusel, NL

Groeneweg 5

Thema: Historische bouwkunst
Type: Woonhuis

Adres

Groeneweg 5, 5541 AE, Reusel, NL

Groeneweg 6

Thema: Historische bouwkunst
Type: Woonhuis

Adres

Groeneweg 6, 5541 AH, Reusel, NL

Groeneweg 7

Thema: Historische bouwkunst
Type: Woonhuis

Adres

Groeneweg 7, 5541 AE, Reusel, NL

Groeneweg 10

Thema: Historische bouwkunst
Type: Woonhuis

Adres

Groeneweg 10, 5541 AH, Reusel, NL

Groeneweg 12

Thema: Historische bouwkunst
Type: Woonhuis

Adres

Groeneweg 12, 5541 AH, Reusel, NL

Groeneweg 14

Thema: Historische bouwkunst
Type: Woonhuis

Adres

Groeneweg 14, 5541 AH, Reusel, NL

Wilhelminalaan 28

Thema: Historische bouwkunst
Type: Woonhuis

Adres

Wilhelminalaan 28, 5541 CW, Reusel, NL

Middeleeuwse parochiekerk met kerkhof

Terrein van archeologische waarde. Meer informatie verder op deze pagina.

Locatie

Lage Mierde

Middeleeuwse parochiekerk met kerkhof

Terrein van archeologische waarde. Meer informatie verder op deze pagina.

Locatie

Hooge Mierde

Middeleeuwse parochiekerk

Terrein van archeologische waarde. Meer informatie verder op deze pagina.

Locatie

Reusel

Meer informatie: Parochiekerk Lage Mierde

De middeleeuwse parochiekerk van Lage Mierde (nu: H. Stephanuskerk) met kerkhof.

PlaatsLage Mierde
Monumentnr.Reusel-De Mierde 3
BronCultuurhistorische inventarisatie erfgoedkaart en kadasterkaart 1830
CoördinatenX 138.453  Y 379.692
ToponiemLage Mierde
ThemaReligie
ComplextypeKerk en kerkhof
DateringMiddeleeuwen: 1000-1500 n. Chr. En Nieuwe tijd: 1500-1900 n. Chr.
WaardeTerrein van archeologische waarde

Meer informatie: Parochiekerk Hooge Mierde

De middeleeuwse parochiekerk van Hooge Mierde (nu: H. Johannes Evangelistkerk) met kerkhof.

PlaatsHooge Mierde
Monumentnr.Reusel-De Mierde 4
BronCultuurhistorische inventarisatie erfgoedkaart en kadasterkaart 1830
CoördinatenX 137.100  Y 377.644
ToponiemHooge Mierde
ThemaReligie
ComplextypeKerk en kerkhof
DateringMiddeleeuwen: 1000-1500 n. Chr. En Nieuwe tijd: 1500-1900 n. Chr.
WaardeTerrein van archeologische waarde

Meer informatie: Parochiekerk Reusel

De middeleeuwse parochiekerk van Reusel, op de plek van het busstation aan de Wilhelminalaan-Kruisstraat, was gewijd aan Onze-Lieve-Vrouw en/of Onze-Lieve-Vrouw Tenhemelopneming. Hier hebben diverse achtereenvolgende ker-ken gestaan min of meer op hetzelfde terrein gelegen. In de kerk en rondom lag het parochiekerkhof. Opgravingen, die begonnen in 1995, hebben duidelijk gemaakt dat er een Romaanse kerk in |Reusel heeft bestaan. Deze kerk is waarschijnlijk voorafgegaan door een houten kerkje (rond 800), waar de ligging van de oudst gevonden graven op wijst. De Romaanse kerk wordt vermeld in een document uit de 12e eeuw. De tufstenen Romaanse kerk werd geleidelijk aan uitgebreid met bakstenen delen en is later vervangen door een gotische kerk die tot 1897 bleef bestaan en toen werd afgebroken.

PlaatsReusel
Monumentnr.Reusel-De Mierde 5
BronCultuurhistorische inventarisatie erfgoedkaart en kadasterkaart 1830
CoördinatenX 139.479  Y 374.749
ToponiemReusel
ThemaReligie
ComplextypeKerk en kerkhof
DateringMiddeleeuwen: 1000-1500 n. Chr. En Nieuwe tijd: 1500-1900 n. Chr.
waardeTerrein van archeologische waarde

Wet- & regelgeving

De Erfgoedwet en de Omgevingswet vragen aan gemeenten om de cultuurhistorische waarden te borgen in het omgevingsbeleid. De eerste stap om cultuurhistorische waarden te borgen is het opstellen van erfgoedbeleid. Het erfgoedbeleid van Reusel-De Mierden is omschreven in de erfgoednota 'Bouwstenen voor de toekomst'. Op 13 juli 2021 vastgesteld door de raad.

Lees de erfgoednotalink naar pdf bestand

Bijlagen van het beleid kunnen worden opgevraagd bij de contactpersoon erfgoed.

Contactpersoon

Marian Schmitz