Onder 'Openbare documenten' vindt u de lijst met docenten en muziek-/theater-/dansscholen in de regio die met erkende docenten werken. Inwoners kunnen subsidie aanvragen als hun kind lessen volgt bij een erkende docent of muziekschool. Om erkend te worden heeft u het volgende nodig:

  • een diploma van een conservatorium, dansacademie of theateropleiding op minstens hbo-niveau óf een bewijs van inschrijving van minimaal het derde studiejaar
  • een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)
  • een bewijs van inschrijving bij de KvK of een btw-nummer

Contactpersonen

Karin Soontiens

Heeft deze informatie u geholpen?