Festiviteit bedrijf, vereniging of school

Voor de aanvraag heeft u eHerkenning nodig met betrouwbaarheidsniveau 2+. Heeft u nog geen eHerkenning? Vraag dit dan aan op de website van eHerkenning.

Kennisgeving incidentele festiviteit

Wat is het?

Als bedrijf, vereniging of school mag u een paar keer per jaar een festiviteit organiseren, waarbij u veel geluid maakt. Bijvoorbeeld:

 • een muziekoptreden bij een café
 • een straatfeest samen met andere verenigingen
 • een personeelsfeest met een band of dj
 • een schooltoernooi

Als u zo'n festiviteit wilt organiseren, meldt u dit bij de gemeente.

Wat moet ik doen?

U meldt uw festiviteit bij de gemeente. Geef hierbij de volgende informatie:

 • omschrijving van activiteiten
 • datum en tijdstip
 • wat voor geluid er gemaakt wordt (muziek, gejuich, megafoon etc.)
 • op welke tijd en plaats dit gebeurt

Doe uw melding uiterlijk 2 weken van tevoren.

Andere vergunningen of ontheffingen

Vraag aan de gemeente of u nog andere vergunningen of ontheffingen moet aanvragen. Bijvoorbeeld een parkeerontheffing of ontheffingen voor het schenken van alcohol.

Aanvullende informatie

Een incidentele festiviteit moet worden aangevraagd als een inrichting niet kan voldoen aan de normale geluidsvoorschriften van het tijdelijke deel van het omgevingsplan. Op grond van artikel 3.1.3.2 van de Verordening Fysieke Leefomgeving is het een inrichting toegestaan maximaal 4 incidentele festiviteiten per kalenderjaar te houden.

Bij een incidentele festiviteit mag het equivalente geluidsniveau veroorzaakt door de inrichting niet meer bedragen dan 70 dB(A) gemeten op de gevel van geluidgevoelige gebouwen op een hoogte van 1,5 meter (inclusief onversterkte muziek en exclusief 10 dB(A) toeslag vanwege muziekcorrectie. Tevens wordt de bedrijfsduurcorrectie buiten beschouwing gelaten). De eindtijd voor het extra geluid is uiterlijk 1.00 uur.

De normale geluidsvoorschriften, zoals opgenomen in het tijdelijke deel van het omgevingsplan, zijn:

 • tussen 7.00 en 19.00 uur 50 dB(A);
 • tussen 19.00 en 23.00 uur 45 dB(A);
 • tussen 23.00 en 07.00 uur 40 dB(A),

Metingen worden uitgevoerd volgens de handleiding meten en rekenen industrielawaai. Het betreft het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau op 1,5 meter hoogte ter plaatse van meetpunten / geluidgevoelige bestemmingen.

Contactpersonen

Wilt u meer informatie of een afspraak maken? Neem dan contact met ons op via het contactformulier. Wij zijn op werkdagen tussen 8.30 uur en 12.30 uur ook telefonisch bereikbaar via telefoonnummer 088-4970939.

Vergunningen en meldingen worden behandeld door team Vergunningen van de Kempengemeenten. Dit team is gevestigd in het gemeentehuis van Eersel.

Heeft deze informatie u geholpen?