Forensenbelasting wordt opgelegd aan personen die, zonder dat ze hun hoofdverblijf in de gemeente Reusel-De Mierden hebben, meer dan negentig dagen per jaar een gemeubileerde woning tot hun beschikking hebben voor zichzelf of voor hun gezin in deze gemeente.

Direct regelen

U krijgt een aangifteformulier van de gemeente. Wij vragen u om deze gegevens in te vullen en terug te sturen. U kunt de gegevens ook online invullen via het formulier onder 'Direct regelen'. De gegevens gebruiken we om te bepalen of u belastingplichtig bent voor de forensenbelasting.

Als u het niet eens bent met de aanslag, kunt u bezwaar maken. Zet in uw bezwaar het aanslagnummer en leg uit waarom u het er niet mee eens bent. Stuur uw bezwaar binnen 6 weken na de datum op het aanslagbiljet naar de gemeente.

Aangifte forensenbelasting indienen

Bezwaar indienen gemeentelijke belastingen en leges 

Wat kost het?

De belasting bedraagt voor het belastingjaar 2023 voor een gemeubileerde woning 0,728% van de WOZ-waarde.

Contactpersonen

Afdeling Belastingen

Heeft deze informatie u geholpen?