De gemeente houdt uw persoonsgegevens bij in de Basisregistratie Personen (BRP). Verschillende organisaties kunnen uw persoonsgegevens uit de BRP ontvangen. Welke organisaties dit zijn, hangt deels af van uw persoonlijke situatie. Bijvoorbeeld of u kinderen hebt of een rijbewijs. Bekijk welke organisaties uw persoonsgegevens kunnen krijgen op de website van de Rijksoverheid.

Als u niet wilt dat bepaalde organisaties uw persoonsgegevens krijgen, kunt u de gemeente om geheimhouding vragen. U kunt dit ook aanvragen voor uw kinderen tot 16 jaar.

Afspraak maken

Hoe werkt het?

Als u liever niet heeft dat uw persoonsgegevens aan anderen worden doorgegeven, kunt u de gemeente vragen om uw gegevens geheim te houden. U heeft altijd recht op deze geheimhouding en hoeft geen reden op te geven waarom u dit wilt. Uw persoonsgegevens worden dan niet doorgegeven aan:

 • niet commerciële instellingen, zoals sport- en muziekverenigingen of goede doelen;
 • organisaties die gezondheidszorg verlenen aan patiënten in een instelling;
 • (na belangenafweging)organisaties die gerechtelijke werkzaamheden uitvoeren;
 • de Stichting Interkerkelijke Ledenadministratie (SILA), die de ledenadministratie bijhoudt voor kerkgenootschappen. Uw gegevens kunnen nog wel voorkomen in de administratie van de SILA zelf. Als u wilt dat deze gegevens worden verwijderd, neem dan contact op met de SILA of uw kerkgenootschap.

Bij geheimhouding geeft de gemeente uw gegevens alleen nog aan verplichte instanties. Zoals politie, justitie en de Belastingdienst.

De gemeente geeft uw persoonsgegevens nooit aan:

 • particulieren
 • commerciële instellingen

Goed om te weten

 • U vraagt de geheimhouding van uw persoonsgegevens aan bij de gemeente waar u woont.
 • Als u om geheimhouding heeft gevraagd en u verhuist daarna naar een andere gemeente, hoeft u de geheimhouding niet opnieuw aan te vragen.
 • U heeft een geldig identiteitsbewijs nodig om geheimhouding aan te vragen.
 • U kunt de geheimhouding van uw persoonsgegevens altijd weer stopzetten.

Wat moet ik doen?

U kunt de geheimhouding van uw persoonsgegevens op drie manieren regelen:

 1. Formulier online invullen met behulp van DigiD.
  DigiD linkFormulier online invullen
   
 2. Formulier zelf downloaden, printen, invullen en opsturen naar het gemeentehuis.
  Formulier downloaden
   
 3. Formulier invullen op het gemeentehuis (op afspraak).
  Afspraak maken

Hoe lang duurt het?

De gemeente verwerkt de geheimhouding binnen 5 werkdagen.

Aanvullende informatie

U kunt ook een overzicht aanvragen van de instanties aan wie uw gegevens het afgelopen jaar zijn doorgegeven.

Contactpersonen

Loket burgerzaken

Heeft deze informatie u geholpen?