Geluidsoverlast veroorzaken

Als je verwacht zoveel geluid te veroorzaken dat dit overlast kan geven, heb je een ontheffing nodig van de gemeente. Bijvoorbeeld bij bouwwerkzaamheden of een evenement.

Hoe werkt het?

Als je de ontheffing krijgt, kan de gemeente je regels meegeven. Aan deze regels moet je je houden. Denk bijvoorbeeld aan bepaalde tijdstippen waarop je geluidsoverlast mag veroorzaken.

Wat moet ik doen?

Je vraagt de ontheffing aan bij de gemeente. Geef bij je aanvraag de volgende informatie:

  • wat je gaat doen dat geluidsoverlast kan veroorzaken
  • datum en tijdstip waarop je geluidsoverlast kan veroorzaken
  • situatietekening
  • akoestisch rapport

Ontheffing geluidsoverlast aanvragen

Denk aan omwonenden

Om de overlast voor omwonenden zo klein mogelijk te houden, doe je in ieder geval het volgende:

  • Je informeert omwonenden van tevoren wanneer en waarom de geluidsoverlast plaatsvindt.
  • Je beperkt de momenten van geluidsoverlast zoveel mogelijk.
  • Als er een andere manier is die minder geluidsoverlast oplevert, doe je het op die manier.

Wat kost het?

De kosten voor het in behandeling nemen van een aanvraag bedragen € 73,05.

Hoe lang duurt het?

Je ontvangt binnen acht weken bericht of je de ontheffing krijgt. De gemeente kan deze termijn met zes weken verlengen.

Bezwaar maken

Als je het niet eens bent met de beslissing van de gemeente, kun je binnen zes weken bezwaar maken.

Aanvullende informatie

  • Als je een evenement organiseert, heb je ook een evenementenvergunning nodig.
  • Bij bouwwerkzaamheden heb je ook een omgevingsvergunning nodig.

Contactpersonen

Wilt u meer informatie of een afspraak maken? Neem dan contact met ons op via het contactformulier. Wij zijn op werkdagen tussen 8.30 uur en 12.30 uur ook telefonisch bereikbaar via telefoonnummer 088-4970939.

Vergunningen en meldingen worden behandeld door team Vergunningen van de Kempengemeenten. Dit team is gevestigd in het gemeentehuis van Eersel.

Heeft deze informatie u geholpen?