Om de negatieve gevolgen van klimaatverandering een halt toe te roepen, is wereldwijd afgesproken het gebruik van fossiele brandstoffen te verminderen. Naast energiebesparing en zonnepanelen, is zonne- en windenergie nodig om de klimaatdoelen te behalen. Daarom heeft de gemeenteraad het Beleid Grootschalige Zon- en Windenergie(externe link) vastgesteld.

 

Beleid Grootschalige Zon- en Windenergie

Samen met de Kempengemeenten Eersel, Bergeijk, Bladel en Oirschot hebben we dit beleid ontwikkeld. Hierin zijn de ‘spelregels’ opgenomen over hoe, waar en hoeveel zonne- en windenergie opgewekt kan worden. Twee belangrijke uitgangspunten zijn dat de omgeving maximaal betrokken wordt bij de ontwikkeling én dat de opbrengsten van zonne- en windparken eerlijk verdeeld worden. Inwoners profiteren dus van de zon- en windenergie!

Beleid Grootschalige Zon- en Windenergie(externe link)

Zoekgebieden Kleine Hoeven en Laarakkerdijk

Op 22 september 2020 wees de gemeenteraad de gebieden Kleine Hoeven en Laarakkerdijk aan voor de ontwikkeling van zonnevelden. De zoekgebieden zijn opengesteld tot en met 15 juni 2021. In deze periode kunnen inwoners, coöperaties, of (commerciële) instellingen hun projectvoorstel voor een zonneveld indienen. Na deze datum beoordeelt de gemeente de plannen.

Nieuwsbrief

U kunt zich aanmelden voor de nieuwsbrief door een e-mail te sturen naar r.dieteren@kempengemeenten.nl met als onderwerp: 
•    ‘Aanmelding e-maillijst DKH’ voor zoekgebied Kleine Hoeven;
•    ‘Aanmelding e-maillijst LAD’ voor zoekgebied Laarakkerdijk

Later worden mogelijk meer locaties aangewezen.

Zoekgebied Kleine Hoeven (groen omlijnd)

 

Zoekgebied Laarakkerdijk (blauw gearceerd)

Het Beleid Grootschalige Zon- en Windenergie in de Kempen en het bijbehorende toetsingskader kunt u hieronder downloaden: