De gemeente is op grond van de Wet Basisregistratie Adressen en Gebouwen (Wet BAG) wettelijk verplicht om woningen, winkels en bedrijfs- en kantoorpanden te nummeren. Als eigenaar of huurder kunt u uw pand dus niet zelf een (huis)nummer geven.

Automatisch toekennen huisnummer

In de volgende situaties hoeft u geen huisnummer aan te vragen, omdat de gemeente dit automatisch regelt:

  • Bij verlening van een omgevingsvergunning (bouwen).
  • Bij verlening van een splitsingsvergunning/samenvoeging.
  • Bij het vaststellen van een nieuw vergunde stand- of ligplaats.

Wil u zelf een huisnummer aanvragen, wijzigen of intrekken?

De toekenning of intrekking van een nummeraanduiding hangt af van de voorwaarden die zijn vastgesteld in de Wet Basisregistraties Adressen en Gebouwen (Wet BAG) en van het (tijdelijke) omgevingsplan. Als het (tijdelijke) omgevingsplan splitsing of samenvoeging verbiedt, dan kan de gemeente geen nummer(s) toekennen. Check vooraf of je hiervoor een omgevingsvergunning nodig hebt en/of het is toegestaan volgens het omgevingsplan. Dit kan beide via het Omgevingsloket.

Wat moet ik doen?

Wil u een huisnummer aanvragen, wijzigen of intrekken? Vul dan het aanvraagformulier huisnummer in, wat u kunt vinden onder het kopje 'Direct regelen'.

  • U kunt uw huisnummer aanvragen bij de gemeente.
  • Als u een nieuw huis gaat bouwen, uw huis gaat verbouwen of uw woning wilt splitsen, hebt u ook een (extra) huisnummer nodig. Dan doet u de aanvraag (voor een nieuw huisnummer) met de aanvraag voor een omgevingsvergunning of een woonsplitsingsvergunning.

Direct regelen

Vul via onderstaande knop het formulier in voor het aanvragen of veranderen van een huisnummer. Kunt u dit niet digitaal? Neem dan contact op via de contactgegevens onderaan deze pagina.

Huisnummer aanvragen of veranderen

Wat kost het?

Er zijn geen kosten verbonden aan  in behandeling nemen van een aanvraag tot afgifte, intrekking of wijziging van een (extra) huisnummer, wanneer dat niet samengaat met een aanvraag om omgevingsvergunning.

Hoe lang duurt het?

Binnen 8 weken wordt op uw aanvraag beslist.

Formulieren

U kunt het formulier digitaal invullen, of onderaan de pagina downloaden en uitprinten om een handtekening te zetten, scannen en vervolgens mailen naar BAG@kempengemeenten.nl of per post opsturen naar de gemeente Reusel-De Mierden.

Aanvullende informatie

Het aanvragen of intrekken van een huisnummer kan (financiële) gevolgen hebben voor uw huurtoeslag of vastrechtkosten voor nutsvoorzieningen. Voor meer informatie hierover verwijzen wij u hiervoor naar de belastingdienst en de leverancier van uw water, gas of elektriciteit.

Contactpersonen

Wilt u meer informatie of een afspraak maken? Neem dan op werkdagen tussen 9 en 12 uur telefonisch contact op via 0497 - 650 650.

Huisnummer aanvragen worden behandeld door team BAG van de Kempengemeenten. Dit team is gevestigd in het gemeentehuis van Bergeijk.

Heeft deze informatie u geholpen?