In gebreke stellen gemeente bij te laat beslissen

Heb je een aanvraag of bezwaar ingediend en beslissen wij niet op tijd? Dan kun je de gemeente in gebreke stellen. Op deze pagina lees je meer over hoe je de gemeente in gebreke kunt stellen.

Als je de gemeente in gebreke stelt, vraag je de gemeente binnen 2 weken alsnog te beslissen over jouw aanvraag of bezwaar. Doet de gemeente dit niet? Dan krijg je geld van ons. Dit heet een dwangsom.

Hoe werkt het?

  • De gemeente moet binnen een wettelijke termijn beslissen over je aanvraag of bezwaar. Als er voor je aanvraag of bezwaar geen wettelijke termijn geldt, houd je 8 weken aan als beslistermijn.
  • Als de gemeente meer tijd nodig heeft om te beslissen, kan zij de termijn verlengen. De gemeente moet je altijd een bericht hierover sturen.

Wat moet ik doen?

Download het Formulier ingebrekestelling en print het uit. Vul alle gegevens in en stuur het formulier naar de gemeente.

Hoe lang duurt het?

  • Binnen 2 weken na ontvangst van je formulier beslist de gemeente over je aanvraag of bezwaar.
  • Doet de gemeente dit niet dan moet zij je een dwangsom betalen voor elke dag na de termijn dat zij niet beslist.
  • In het uiterste geval kun je ook naar de rechter stappen. Dit heet 'een beroep indienen'. De rechter kan bepalen dat de gemeente binnen 2 weken moet beslissen. De rechter kan ook een dwangsom vaststellen als de gemeente niet binnen 2 weken beslist.

Contactpersonen

Lizanne van Diepenbeek en Irene van Asten (secretarissen commissie bezwaarschriften)

Heeft deze informatie u geholpen?