Op 1 januari 2022 is de nieuwe Wet inburgering ingegaan. Het belangrijkste doel van de nieuwe wet is dat nieuwkomers zo snel mogelijk mee doen in de samenleving en dat ze zo snel mogelijk werk vinden. De gemeente heeft een grotere rol gekregen.

We willen dat nieuwkomers zich zo snel mogelijk thuis voelen in onze gemeente en in de Kempen. We werken hiervoor samen met betrokken partners en gemeenten. Het uitgangspunt is: lokaal waar het kan, en regionaal (Kempen) of bovenregionaal (regio Eindhoven) waar het moet.

Algemene informatie over inburgeren

Begeleiding

De participatiescoaches van Participatiebedrijf KempenPlus spelen een belangrijke rol. Zij begeleiden de nieuwkomers. Ze maken samen met de nieuwkomer en met Vluchtelingenwerk Reusel-De Mierden een persoonlijk inburgeringsplan. Hierin schrijven ze welke leerroute de nieuwkomer volgt en wat de nieuwkomer nog meer moet doen om in te burgeren.

Taalonderwijs

Nieuwkomers leren de Nederlandse taal op een niveau waarmee ze zich goed kunnen redden in Nederland. Het liefst op B1 niveau (B1 route). Zo kunnen ze sneller deelnemen aan de Nederlandse samenleving en hebben ze betere kansen op de Nederlandse arbeidsmarkt. De lessen worden verzorgd door taalschool Werkvloertaal in Eindhoven.

Als dit niveau te moeilijk is, leren nieuwkomers de Nederlandse taal op een lager niveau (A1 of A2) zodat ze op een eenvoudige manier mee kunnen doen in Nederland (Z route). De lessen worden verzorgd door taalschool Stavoor in Bladel.

Nieuwkomers met een hoger opleidingsniveau kunnen onderwijs volgen op mbo, hbo of wo niveau (onderwijs route). Hiervoor hebben we met de regio Eindhoven afspraken gemaakt met de onderwijsinstellingen.

Participatie

Om in te burgeren is het belangrijk dat nieuwkomers niet alleen de taal leren maar ook zo snel mogelijk ‘meedoen’. Denk aan een stage of (vrijwilligers)werk. Hier helpen de participatiecoaches van KempenPlus bij. Je kunt ook denken aan lid worden van een lokale vereniging en meedoen aan lokale activiteiten om dorpsgenoten te leren kennen. Hier helpt Vluchtelingenwerk Reusel-De Mierden bij.

Vluchtelingenwerk zorgt ook voor de praktische begeleiding van de nieuwkomers zoals de inschrijving op school en bij de huisarts, het regelwerk bij de woningstichting. Ze geven nieuwkomers ook financiële begeleiding. Dit zorgt voor financiële rust en voor grip op de eigen financiën. Daarnaast verzorgt Vluchtelingenwerk de workshops participatieverklaring waarmee nieuwkomers kennismaken met de Nederlandse kernwaarden (zoals gelijkheid en vrijheid).

Informatie over inburgeren voor 1 januari 2022 (wet 2013)

Moest je voor 1 januari 2022 beginnen met inburgeren? Dan gelden de oude regels in plaats van de nieuwe. In de brief van DUO staat vanaf welke datum je moet inburgeren. Deze datum bepaalt onder welk stelsel je valt. Heb je de brief niet meer? In Mijn Inburgering op www.inburgeren.nl zie je vanaf wanneer je moet inburgeren.  

Inburgeren meestal verplicht

Volgens de Wet Inburgering moeten nieuwkomers in Nederland binnen 3 jaar het inburgeringsexamen halen. Kinderen jonger dan 18 jaar hoeven dit examen niet te doen.

Inburgering is meestal verplicht als je uit een land buiten de Europese Unie komt. Maar er zijn uitzonderingen. Meer over de inburgeringsplicht en de uitzonderingen kun je nalezen op de website van de Rijksoverheid.

Wat moet ik doen om in te burgeren

Kijk op www.inburgeren.nl wat je moet doen om in te burgeren. In Mijn Inburgering staat welke examens je moet doen. Je kunt ook examens oefenen. Op de website inburgeren.nl staan oefenexamens.

De participatieverklaring 

De participatieverklaring is een verplicht onderdeel van de inburgering. Vluchtelingenwerk Reusel-De Mierden organiseert hiervoor workshops. Je ontvangt een uitnodiging om deel te nemen.

In de workshops leer je wat belangrijk is in Nederland. Na deelname zet je je handtekening onder de participatieverklaring. Daarmee zeg je dat je actief mee wil doen in Nederland. En dat je respecteert wat belangrijk is in Nederland. Je hebt hiervoor 1 jaar de tijd vanaf het moment dat je bent ingeschreven in de gemeente.

Heb je vragen over de participatieverklaring? Of wil je weten waarom je nog geen brief hebt gekregen? Neem dan contact op met de gemeente.

Binnen 3 jaar

Je moet het inburgeringsexamen binnen 3 jaar halen. Lukt dit niet, dan kun je een boete krijgen. In sommige gevallen kun je meer tijd krijgen, bijvoorbeeld als je:

  • wel je best hebt gedaan, maar het examen niet hebt gehaald;
  • ziek bent geweest;
  • een kind hebt gekregen;
  • niet goed kunt lezen en schrijven.

Op Inburgeren.nl lees je er meer over. Vraag op tijd om hulp als het niet lukt met inburgeren.

Hulp bij uw inburgering

Je kunt om hulp vragen bij jouw inburgering. De participatiecoach van KempenPlus en Vluchtelingenwerk kunnen je dan begeleiden. Ze kunnen samen met jou een persoonlijk plan opstellen voor jouw inburgering. Daarna houdt de participatiecoach contact met je over hoe het gaat met de inburgering.

De kosten voor inburgering

Je moet jouw inburgering zelf betalen. Om in te burgeren doe je meestal een cursus en examen. De cursus en het examen kosten geld. Je kunt hiervoor gelden lenen bij DUO. Kijk ook op https://www.inburgeren.nl/

Informatie over inburgeren vanaf 1 januari 2022 (wet 2021)

Vanaf 1 januari 2022 zijn er nieuwe regels voor inburgering. In de brief van DUO staat vanaf welke datum je moet inburgeren. Deze datum bepaalt onder welk stelsel je valt. Heb je de brief niet meer? In Mijn Inburgering op www.inburgeren.nl zie je vanaf wanneer je moet inburgeren.

Inburgeren is meestal verplicht

Je krijgt 3 jaar de tijd om in te burgeren. Kinderen jonger dan 18 jaar hoeven niet in te burgeren.

Inburgering is meestal verplicht als je uit een land buiten de Europese Unie komt. Je leest er meer over op de website van de Rijksoverheid.

Hulp van de gemeente

Vanaf 2022 helpt de gemeente bij de inburgering. Je krijgt een vast contactpersoon. Dat is een participatiecoach van KempenPlus. De participatiecoach nodigt je uit voor een gesprek en bespreekt met je hoe je het beste kunt inburgeren. Je maakt een toets om te bepalen welke leerroute het beste bij je past. De participatiecoach houdt contact met je over hoe het gaat met de inburgering.

Wat moet ik doen voor inburgering?

Inburgering bestaat uit Nederlands leren, maar ook uit een paar andere dingen.

  • Je leert de Nederlandse taal. Je leert ook hoe mensen in Nederland leven, wonen en werken. Dit leer je door een van de drie leerroutes te volgen. Aan het eind doe je examens. Of je hebt een eindgesprek met de gemeente.
  • Je leert wat belangrijk is in Nederland en hoe je mee kunt doen aan de samenleving. Dit leer je tijdens het Participatieverklaringstraject.
  • Je leert hoe je in Nederland werk kunt vinden. Dit leer je tijdens de Module Arbeidsmarkt en Participatie.

Niet iedereen doet precies dezelfde dingen voor zijn inburgering. De casusregisseur maakt samen met jou en Vluchtelingenwerk een plan dat bij je past: Het PIP (persoonlijk plan inburgering en participatie). Daarin staat precies wat jij moet doen om in te burgeren.

De kosten voor inburgering

Ben je asielmigrant? Dan betaalt de gemeente je cursus. De gemeente betaalt ook de eerste twee pogingen voor elk examen. Je kunt geen geld lenen bij DUO.

Ben je geen asielstatushouder maar bijvoorbeeld gezinsmigrant? Dan moet je zelf je lessen betalen. Je kunt daarvoor geld lenen bij DUO. Kijk ook op https://www.inburgeren.nl/

Contact

Heb je een vraag over inburgeren en vind je hier het antwoord niet? Kijk op https://www.inburgeren.nl/ of neem contact op met KempenPlus of Vluchtelingenwerk. Je vindt hun contactgegevens hieronder. Je kunt ook contact opnemen met de gemeente via gemeente@reuseldemierden.nl of 0497-650 650.

Participatiebedrijf KempenPlus:

Bezoekadres: Raambrug 8, 5531 AG Bladel
Postadres: Postbus 10, 5530 AA Bladel
E-mail: info@kempenplus.com
Telefoon: 0497 - 33 12 00

Vluchtelingenwerk Reusel-De Mierden:

Mevrouw W. Smolders
Adres: Gemeentehuis Reusel-De Mierden, Kerkplein 3, Reusel
E-mail: wsmolders@vluchtelingenwerk.nl
Telefoon: 0497-33 80 08

Openingstijden Vluchtelingenwerk:

  • Maandag | 09:00-14:00
  • Dinsdag | 09:00-14:00
  • Vrijdag | 09:00-12:00